All for Joomla All for Webmasters

Jak złożyć zamówienie?

Zamówienia prosimy składać drogą mailową pod adresem nadbor@fomt.pl

W treści wiadomości powinien znaleźć się tytuł publikacji, ilość zamawianych sztuk, wybrany sposób płatności oraz adres do wysyłki. 
Koszt przesyłki wynosi 15zł.

Akceptujemy płatność z góry przelewem bądź gotówką przy odbiorze
(za zaliczeniem pocztowym).

Nr konta FOMT:
46 2030 0045 1110 0000 0398 0060

48119f48fb5d91ebe96e597c4cfdd730

Autorzy, posługując się bogatym materiałem źródłowym, dokumentacją i kartografią robót górniczych, prowadzonych w Górach Sowich od XIII do XX w., sięgają również do materialnych dokumentów dziedzictwa cywilizacyjnego – reliktów prac górniczych (zapadlisk sztolni, szybów wydobywczych i wentylacyjnych, hałd skały płonnej) widocznych na powierzchni ziemi, m.in. w Bystrzycy Górnej, Jedlinie Zdroju, Srebrnej Górze i w Zagórzu Śląskim. Poszukują śladów dawnych hut w Jugowie i Lubachowie.

Czytaj więcej: Górnictwo rud metali w Górach Sowich, Eufrozyna i Zygfryd Piątkowie, 2000

Inzynieria wodna

Inżynieria wodna jest pierwszą pozycją z serii wydawniczej „Zabytki przemysłu i techniki w Polsce”. Publikujemy w niej wybrane prace dyplomowe studentów Podyplomowego Studium Archeologii Przemysłowej, prowadzonego przez Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej oraz Fundację Otwartego Muzeum Techniki. Autorzy tych prac, bogato ilustrowanych zdjęciami i kopiami starych planów i map, przedstawiają cenne zabytki hydrotechniczne w Polsce,…

Czytaj więcej: Inżynieria Wodna, pod red. S. Januszewskiego, 2000- nakład wyczerpany

Kanal ostrodzko elblaski

Kanał Ostródzko – Elbląski postrzegamy zwykle przez pryzmat pochylni – budowli pionierskich i unikatowych w skali światowego budownictwa hydrotechnicznego. Stanisław Januszewski, Leszek Budych, Władysław Marian Telus, Roman Klim i Andrzej Wilk prowadzą czytelnika również ku śluzom i jazom, mostom, bramom ochronnym, technologiom wykonywania przekopów, nasypów, uszczelnień i ubezpieczania skarp, sposobom prowadzenia kanału w terenie i problemom zasilania go w wodę – zabytkom techniki przesądzającym o randze kanału… 

Czytaj więcej: Kanał Ostródzko – Elbląski, pod red. S. Januszewskiego, 2001- nakład wyczerpany

Mosty wyd 1

Wzniesione wokół nas mosty kryją w sobie informacje o dziejach techniki i procesach jej przemiany, o relacjach między człowiekiem, przestrzenią, przyrodą i techniką. Wiedza ta ma walory poznawcze i dydaktyczne, ale również utylitarne – może być pomocna w utrzymaniu i eksploatacji mostów – tych zabytkowych, istotnych dla dorobku technicznego Europy i tych – wydawałoby się – zwyczajnych, ale znaczących dla krajobrazów kulturowych Polski. Autorzy przedstawiają najstarsze polskie mosty: kamienne, żeliwne, stalowe, żelbetowe i z betonu sprężonego.

Czytaj więcej: Mosty, pod red. J. Biliszczuka i S. Januszewskiego, wyd. 1, 2001- nakład wyczerpany

Odra czasu nadbora

Stanisław Januszewski, Władysław Marian Telus i Mieczysław Wróblewski rekonstruują dzieje holenderskich holowników odrzańskich – tzw. małych i dużych „holendrów”, zbudowanych w 1948-1949 r. w stoczniach holenderskich dla Odry. Prowadzą nas ku programom ochrony zabytkowego holownika parowego „Nadbór” – jedynego statku śródlądowego w Polsce, który utrzymał oryginalny silnik parowy, kotłownie, bogate wyposażenie pokładu, dobry kadłub.

Czytaj więcej: Odra Czasu Nadbora, pod red. S. Januszewskiego, 2001- nakład wyczerpany

Otwarte Muzeum Techniki

Folder prezentuje formułę ideową Otwartego Muzeum Techniki, misję Fundacji Otwartego Muzeum Techniki i jej aktywność na polu ochrony dziedzictwa kultury technicznej Polski.

Czytaj więcej: Otwarte Muzeum Techniki, S. Januszewski, 2008

Tworcy Gor Sowich

Strony tej książki odsłaniają nam dzieło i dorobek życia uczonych, techników, przemysłowców, architektów, działaczy społecznych, organizatorów kultury, artystów i poetów, ludzi targanych emocjami, wciąż na nowo pragnących odczytywać otaczający ich świat. Zapisali się w dziejach Dzierżoniowa, Bielawy, Świdnicy, Nowej Rudy i Gór Sowich. Ich twórczość niesie zapis przestrzeni kulturowej, czasu, człowieka, ducha poznania, prowadzi ku dziedzictwu i tym jego walorom, z których kultura wyrasta.

Czytaj więcej: Wielcy Twórcy Gór Sowich, pod red. S. Januszewskiego, 2005- nakład wyczerpany
Do góry