All for Joomla All for Webmasters

Infrastruktura kultury 2017

FOMT logotypmkidn 01 cmyk

W ramach tego programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyposażymy zabytkowy holownik parowy HP Nadbor, flagową jednostkę Muzeum Odry FOMT, m.in. w multimedia i urządzenia audiowizualne oraz w sprzęt służący dokumentacji dzieł kultury technicznej, także z pomocą fotografii powietrznej

Realizację tego zadania postrzegamy w kontekście prowadzonego od 1998 procesu odbudowy i udostępniania w roli statku – muzeum jedynego utrzymanego w Polsce parowego holownika śródlądowego, który utrzymał oryginalne i kompletne wyposażenie kotłowni, maszynowni, pokładu. Prowadzone są na nim warsztaty i lekcje muzealne, sesje Międzynarodowego Studium Archeologii Przemysłowej, spotkania Dolnośląskiej Akademii Lotniczej im płk. pil. Antoniego Chojcana, wystawy sztuki, zabytków, biuro Fundacji i pracownie, w których wolontariusze opracowują materiały edukacyjno - oświatowe, rekordy Interaktywnego Muzeum Techniki, filmy i wirtualne spacery po zabytkach techniki.

Wyposażenie statku w multimedia i nowoczesne narzędzia umożliwiające rejestrowanie i monitorowanie zespołów i zabytkowych obiektów przemysłu i techniki znakomicie podniesie poziom działań edukacyjno - oświatowych i prac związanych z opracowywaniem atrakcyjnych, nowoczesnych form prezentacji i promocji idei ochrony dziedzictwa przemysłowego Polski.

Do góry