All for Joomla All for Webmasters

Konserwacja i rewaloryzacja HP Nadbor

FOMT logotypGmina Wrocaw

Projekt, wspierany dotacją Prezydenta miasta Wrocławia, zakłada wykonanie robót stoczniowych zabytkowego holownika parowego. Prace obejmą m.in. wykonanie przeglądu technicznego holownika, siatki pomiarów i wymianę skorodowanego poszycia dna i podwodnej części kadłuba, przegląd sterów i wymianę jednego z wałów sterowych, łożysk, przegląd wału napędowego silnika i wymiana śruby napędowej, naprawę maszyny sterowej, wyposażenie sterówki w koło sterowe i telegraf maszynowy.

HP Nadbor to jedyny w Polsce śródlądowy statek parowy, który utrzymał oryginalny silnik parowy, wyposażenie maszynowni, kocioł parowy i uzbrojenie techniczne kotłowni, wyposażenie pokładowe, kadłub i nadbudówki oraz sterówkę. Od 1998 pełni rolę muzeum na wodzie, jedynego muzeum żeglugi śródlądowej w Polsce, usytuowanego na statkach, z Nadborem jako jednostką flagową.

Roboty stoczniowe stanowią wstęp do odbudowy napędu własnego holownika, który uwieńczyć chcielibyśmy w 2020 r. rejsem do jego gniazda, do Gorinchem, Dordrechtu i Rotterdamu, rejsem, który pod hasłem „Europa ponad rzekami” promować będzie dziedzictwo przemysłowe i techniczne Polski, wspólne europejskiemu kręgowi kulturowemu.

Do góry