All for Joomla All for Webmasters

Kroniki Portowe

KRONIKI PORTOWE to warsztaty i warsztaty online w formie zajęć modelarskich, plastycznych, fotograficznych, rewitalizacyjnych, spotkań z weteranami żeglugi odrzańskiej, tras turystycznych/spacerów multimedialnych po zabytkach techniki dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców miejscowości położonych nad Odrą. Projekt jest kontynuacją tematyki podejmowanej przez Fundację od ponad 25 lat w ramach prowadzenia Muzeum Odry.

Nadbor w porcie Wroclaw lata 50 XXw

W tym roku proponujemy:

1) WARSZTATY MODELARSKIE - zadaniem dzieci będzie zbudowanie modelu historycznego odrzańskiego statku. Zajęcia poprzedzone będą krótką pogadanką o historii statków ich przeznaczeniu i żegludze. W przypadku trzymania obostrzeń epidemiologicznych uniemożliwiających bezpośredni kontakt grupowy to zadanie będzie prowadzone w formie instruktarzu online i wysyłki papierowych modeli do uczestników.
2) SPACERY HISTORYCZNE - przeprowadzone przez zaproszonych specjalistów i skierowane zarówno dla szkół, jak i indywidualnych mieszkańców miast- Kędzierzyna Koźla, Opola, Wrocławia, Malczyc, Nowej Soli i Cigacic. Chcemy za ich pomocą przywrócić do świadomości zapomniane miejsca w topografii tych miast- wpisane do rejestru zabytków porty, śluzy, jazy, stocznie. W przypadku trzymania obostrzeń epidemiologicznych uniemożliwiających bezpośredni kontakt grupowy to zadanie będzie prowadzone w formie spacerów multimedialnych. Opracowane zostanie 6 tras po w/w zabytkach w w/w miastach.
3) SPOTKANIA ZE ŚWIADKAMI HISTORII (OPOWIEŚCI, RELACJE)- na spotkania otwarte na zabytkowej barce Irena zapraszać będziemy emerytowanych pracowników infrastruktury Odrzańskiej Drogi Wodnej (pracowników portów, śluz, jazów, stoczni). Na tej bazie powstanie wystawa oraz film. W przypadku trzymania obostrzeń epidemiologicznych uniemożliwiających bezpośredni kontakt grupowy relacje zostaną nagrane i udostępnione na zasadzie wolnej licencji na kanale youtube i udostępniane poprzez media społecznościowe.
4) WARSZTATY ARTYSTYCZNE i FOTOGRAFICZNE- warsztaty zostaną przeprowadzone pod okiem opiekuna: profesjonalnego fotografa/ historyka sztuki w formie sobotnich zajęć. Przeznaczone będą dla młodzieży i dzieci, przy udziale seniorów – dawnych pracowników portów– zaproszonych do projektu (stanowiących mniejszą grupę). W przypadku trzymania obostrzeń epidemiologicznych uniemożliwiających bezpośredni kontakt grupowy do jesieni 2020 rozpiszemy konkurs z nagrodami dla uczestników na najciekawszą fotografię.
5) WARSZTATY ARCHIWALNE I BIBLIOTECZNE- dotyczące dziedzictwa technicznego Odrzańskiej Drogi Wodnej prowadzone przez wolontariuszy projektu. W przypadku trzymania obostrzeń epidemiologicznych uniemożliwiających bezpośredni kontakt grupowy zadanie to będzie prowadzone w formie indywidualnych kwerend i warsztatów online (oraz superwizji rezultatów tychże kwerend archiwalnych również online/telefonicznie przez prowadzącego z każda z osób indywidualnie)
6) INTERAKTYWNE MUZEUM TECHNIKI - STRONA INTERNETOWA MUZEUM ODRY, planujemy dodanie kolejnych materiałów do strony internetowej FOMT w formie powszechnie dostępnego Interaktywnego Muzeum Techniki, zawierającego:wprowadzenie zabytkowych założeń portowych Odry: Kędzierzyn Koźle, Porty Wrocławskiego Węzła Wodnego (ok. 10 portów, np: . Kleczkowska oraz port Miejski, Ujścia Oławy), Głogów, Nowa Sól, Szczecin (Łasztownia) zawierającego: opisy, ikonografię, archiwalia, dokumentacji rysunkowej na stronę interaktywnego muzeum techniki www.fomt.pl
- fotografie: zbiór kilkudziesięciu fotografii, pokazujących pracę w portach Odry
- dokumenty - świadectwa, dokumenty, plany portów.
7). MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Technika w Dziejach Cywilizacji– zawierać będzie również wyselekcjonowane wyniki zadania: opowieści min. 25 dawnych portowców wraz z mapą wodniackiego, odrzańskiego świata (również w wersji odrębnego folderu dodanego do publikacji), uzupełnionego historiami z życia, pracy, archiwalnymi mapami, etc.. Nakład: 300 egz., oprawa miękka, druk: kolor, format B5 lub mniejszy, 100 – 250 stron. Materiał szkoleniowy zostanie równiez udostępniony na zasadzie wolnej licencji CC na stronie www.fomt.pl w formacie pdf/issue
8). SCENARIUSZE LEKCJI O TEMATYCE ODRZAŃSKIEJ (10 lekcji)– powstaną w oparciu o doświadczenia zgromadzone w projekcie, jako ostatni jego element i umieszczone na platformie internetowe.

konspekt foto
9) WYSTAWA PORTY ODRZAŃSKIE (10 plansz) , zawierająca fotografie: zbiór kilkudziesięciu fotografii, pokazujących pracę w portach Odry oraz dokumenty - świadectwa, dokumenty, plany portów. Wystawa wraz z opisami zostanie również umieszczona na stronie www na zasadzie wolnej licencji.

 

strona tytułowa

Wystawa do pobrania:

Link do pobrania wystawy 

 

mkidn 01 cmyk

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”

Do góry