All for Joomla All for Webmasters

Zapomniane stocznie rzeczne

 

Zapomniane Stocznie Rzeczne to kontynuacja projektu Kapitańskie Opowieści prowadzonego przez Muzeum Odry prowadzonego przy wsparciu MKiDN od 2015 roku. Jest propozycją aktywizacji w formie warsztatów/warsztatów online: modelarskich, plastycznych, fotograficznych, rewitalizacyjnych, spotkań z weteranami żeglugi odrzańskiej, tras turystycznych/spacerów multimedialnych po zabytkach techniki dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców miejscowości położonych nad Odrą. Projekt jest reakcją na zjawisko osłabionej funkcji transportowej polskich dróg wodnych i portów oraz kwestii zaniedbywania ich kulturowych zasobów i potencjału w zakresie kreowania tożsamości lokalnej mieszkańców. Efektem trwałym będzie strona internetowa zawierająca i upowszechniające zgromadzone przez wolontariuszy i uczestników archiwalia, wystawa oraz materiał szkoleniowy i scenariusze lekcji oraz interaktywny spacer w formie panoram 10 stoczni odrzańskich.

stocznia malczyce 2

Kompleksowy projekt edukacji kulturalnej pn. Zapomniane Stocznie to kontynuacja projektu Kapitańskie Opowieści prowadzonego przez Muzeum Odry prowadzonego przy wsparciu MKiDN od 2015 roku. Jest propozycją aktywizacji w formie warsztatów/warsztatów online: modelarskich, plastycznych, fotograficznych, rewitalizacyjnych, spotkań z weteranami żeglugi odrzańskiej, tras turystycznych/spacerów multimedialnych po zabytkach techniki dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców miejscowości położonych nad Odrą. Projekt jest reakcją na zjawisko osłabionej funkcji transportowej polskich dróg wodnych i portów oraz kwestii zaniedbywania ich kulturowych zasobów i potencjału w zakresie kreowania tożsamości lokalnej mieszkańców. Efektem trwałym będzie strona internetowa zawierająca i upowszechniające zgromadzone przez wolontariuszy i uczestników archiwalia, wystawa oraz materiał szkoleniowy i scenariusze lekcji oraz interaktywny spacer w formie panoram 10 stoczni odrzańskich.

1) WARSZTATY MODELARSKIE dla dzieci odbędą się w szkołach miast nadodrzańskich, zadaniem dzieci będzie zbudowanie modelu historycznego odrzańskiego statku. Zajęcia poprzedzone będą krótką pogadanką o historii statków ich przeznaczeniu i żegludze. Zadanie prowadzić w przestrzeni otwartej (zadaszonej) w miesiącach maj-- wrzesień aby zminimalizować ryzyko ewentualnego zakażenia COVID-19.

2) SPACERY HISTORYCZNE - WYCIECZKI/REJSY (6 spacerów- x 3h) - przeprowadzone przez zaproszonych specjalistów i skierowane zarówno dla szkół, jak i indywidualnych mieszkańców miast, oraz innych zainteresowanych mieszkańców. Chcemy za ich pomocą przywrócić do świadomości zapomniane miejsca w topografii tych miejscowości- wpisane do rejestru

zabytków (lub gminnej ewidencji zabytków) porty, śluzy, jazy, stocznie.

Niektóre te obiekty są trudno dostepne (np. dawna stocznia Wolheima znajdująca się na Wrocławskim Kozanowie, czy dawne stocznie w Brzegu, czy Malczycach), lub wręcz niedostępne (większość śluz, jazów) z lądu , dlatego planowane jest przynajmniej są wycieczki małym statkiem motorowym kierowanym przez osobę z uprawnieniami sternika motorowodnego celem dotarcia i poznania tych miejsc.

3) SPACERY MULTIMEDIALNE Opracowany zostanie materiał w formie zdjęć 360* oraz ujęć z drona 10 stoczni (5 istniejących oraz 5 nieistniejących) na terenie południowej i zachodniej Polski: Wrocław Zacisze, ul. Kwidzyńska, Wrocław Kozanów, ul. Pałucka, Wrocław Odra ul. Michalczyka, Kędzierzyn Koźle- Damen, Januszkowice, Ratowice, Malczyce, Głogów oraz Nowa Sól.

4) SPOTKANIA ZE ŚWIADKAMI HISTORII (OPOWIEŚCI, RELACJE) - prowadzone we współpracy z partnerami projektu: na spotkania otwarte na zabytkowej barce Irena zapraszać będziemy emerytowanych pracowników infrastruktury Odrzańskiej Drogi Wodnej (pracowników stoczni). Działanie będzie miało również na celu aktywizację społeczną seniorów- gości spotkań. Działania te są niezbędnymi dla stworzenia wystaw, filmu, czy publikacji i koncentrować się będą przede wszystkim na kontaktach bezpośrednich z kapitanami, ich dziećmi i rodzinami zgodnie z wcześniej ustaloną listą.

5) WARSZTATY ARTYSTYCZNE i FOTOGRAFICZNE dziedzictwa industrialnego związanego z Odrą dla młodzieży , mające na celu twórcze zagospodarowanie ich czasu wolnego oraz rozwój zainteresowań (min. 20 uczestników, po 5 osób na każdym spotkaniu). Warsztaty zostaną przeprowadzone pod okiem opiekuna: profesjonalnego fotografa/

historyka sztuki w formie sobotnich zajęć.

6) WARSZTATY ARCHIWALNE I BIBLIOTECZNE - dotyczące dziedzictwa technicznego Odrzańskiej Drogi Wodnej prowadzone przez wolontariuszy projektu.

7) INTERAKTYWNE MUZEUM TECHNIKI - STRONA INTERNETOWA MUZEUM ODRY

planujemy dodanie kolejnych materiałów do strony internetowej FOMT w formie powszechnie dostępnego Interaktywnego Muzeum Techniki, zawierającego: wprowadzenie zabytkowych założeń stoczniowych Odry: Wrocław Zacisze, ul. Kwidzyńska, Wrocław Kozanów, ul. Pałucka, Wrocław Odra ul. Michalczyka, Kędzierzyn Koźle- Damen, Januszkowice, Odrowąż, Dobrzyń,

Ratowice, Głogów, Szczecin- stocznia rzeczna zawierającego: opisy, ikonografię, archiwalia, dokumentacji rysunkowej na stronę interaktywnego muzeum techniki www.fomt.pl

- fotografie: zbiór kilkudziesięciu fotografii, pokazujących pracę w stoczniach Odry

- dokumenty - świadectwa, dokumenty, plany stoczni.

Zadaniem uczestników będzie zebranie materiałów promocyjnych i merytorycznych do platformy internetowej i

przygotowanie specyfikacji funkcjonalnej dla programisty, który finalnie wprowadzi w/w obiekty na stronę www.

8). MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Technika w Dziejach Cywilizacji– zawierać będzie również wyselekcjonowane wyniki zadania

9). SCENARIUSZE LEKCJI O TEMATYCE ODRZAŃSKIEJ – powstaną w oparciu o doświadczenia zgromadzone w

projekcie, jako ostatni jego element i umieszczone na platformie internetowej.

10) WYSTAWA STOCZNIE ODRZAŃSKIE , zawierająca:

- fotografie: zbiór kilkudziesięciu fotografii, pokazujących pracę w stoczniach Odry

- dokumenty - świadectwa, dokumenty, plany stoczni. Wystawa wraz z opisami zostanie również umieszczona na stronie www na zasadzie wolnej licencji.

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”logo mkdnis kolorowe mniejsze

 

Do góry