All for Joomla All for Webmasters

Jak złożyć zamówienie?

Zamówienia prosimy składać drogą mailową pod adresem nadbor@fomt.pl

W treści wiadomości powinien znaleźć się tytuł publikacji, ilość zamawianych sztuk, wybrany sposób płatności oraz adres do wysyłki. 
Koszt przesyłki wynosi 15zł.

Akceptujemy płatność z góry przelewem bądź gotówką przy odbiorze
(za zaliczeniem pocztowym).

Nr konta FOMT:
46 2030 0045 1110 0000 0398 0060

mlyn motorowy

Przedstawiamy młyn motorowy „Nowość” w Niegowie, powstały w 1928 r., pracujący do 1967/68 r. Szczęśliwie utrzymał unikatowe wyposażenie w maszyny i urządzenia młyńskie, a także silnik na gaz ssany syst. Otto i gazownię przymłyńską z 1928 r., pracujące do ok. 1955 roku, czasu elektryfikacji Niegowa. Dzisiaj to pomnik kultury narodowej Polski, istotny składnik dziedzictwa cywilizacyjnego Mazowsza, tradycji młynarstwa wiejskiego, dokument prowadzący nas ku spadkowi przeszłości  Niegowa, w którego dziejach motyw młyna przewija się stale.

Czytaj więcej: Młyn motorowy „Nowość” w Niegiowie, S. Januszewski, 2013

kariery lotnicze

Tomem tym otwieramy nowy cykl wydawniczy Fundacji Otwartego Muzeum Techniki. Publikować będziemy w nim prace, składające się na dorobek prowadzonego przez Fundację, wespół z wrocławskim Klubem Seniorów Lotnictwa i Klubem Lotników „Loteczka” ogólnopolskiego konkursu „Kariery lotnicze Polaków”.

Czytaj więcej: Kariery lotnicze Polaków. Tom I, pod red. S. Januszewskiego, 2013

pomniki dziedzictwa

Mówimy nie tyle o maszynie, o statku powietrznym, co o wielorakich relacjach wykształconych w toku eksploatacji samolotu, szybowca, czy śmigłowca na polu kultury. Związek techniki z człowiekiem wykształcił kształt współczesnej cywilizacji, tym bardziej więc warto przyglądać się i stałej refleksji kulturowe fenomeny rozwoju myśli lotniczej poddawać.  One to stanowią istotę dziedzictwa, one prowadzą nas ku przyszłości. Podnosimy wartości kulturowe materialnego dokumentu dziedzictwa lotniczego.

Czytaj więcej: Pomniki dziedzictwa lotniczego Polski, pod red. S. Januszewskiego, 2013

Zabytek techniki

Pozycję tę rozpoczyna szkic traktujący o archeologii przemysłowej, nowej, rozwijającej się od 50 lat dyscyplinie nauki interpretującej dziedzictwo kultury technicznej czasu rewolucji przemysłowej. Uznano to za ważne z tego powodu, że decyzje ochrony zabytku zawsze muszą znajdować oparcie w ustaleniach nauki. Dalej w kilku szkicach autor wskazuje na walory dzieła kultury technicznej jako komponenta kultury i źródło wszechstronnej informacji sięgającej złożonej relacji człowieka – środowiska – techniki. Tezy tej partii ilustruje przywołując dzieła sztuki górniczej, sztuki budownictwa żelbetowego, budownictwa lądowego i wodnego.

Czytaj więcej: Zabytek Techniki, S. Januszewski, 2011

Silownie wodne

Autor prowadzi ku dziełom kultury technicznej od lat wyłączonym z ruchu, ku reliktom budowli wodnych, jazów, śluz wpustowych, młynówek, murowanych z kamienia komór kół wodnych, drewnianych, zrujnowanych łotoków. Otwiera przed czytelnikiem wrota młynów i tartaków, od 20-25 lat zamkniętych na cztery spusty.

Czytaj więcej: Siłownie wodne między Białką, Dunajcem i Kamienicą, S. Januszewski, 2011- nakład wyczerpany

Technika tom 8Międzynarodowy Warsztat Naukowy Studentów/Międzynarodowy Warsztat Archeologii Przemysłowej zrodziła w 2004 r. inicjatywa Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego Politechniki Wrocławskiej „Ochrony zabytków techniki HP Nadbor”. Adresowany jest do studentów i doktorantów uczelni Polski i Europy. Kształtować ma płaszczyznę wymiany doświadczeń i współpracy studenckiego ruchu naukowego na polu historii techniki, ochrony dziedzictwa kultury technicznej i turystyki industrialnej.

Czytaj więcej: Technika w Dziejach Cywilizacji Tom 3,4,5,6,7,8,12,13 pod red. S. Januszewskiego, 2004-2012

FOMT logotyp

Książka pod red. S. Januszewskiego, powstała z okazji Polskiego Kongresu Górniczego 2007, zawiera 25 artykułów, uporządkowanych w trzech działach. Pierwszy mówi o górnictwie w procesie przemian techniki i kultury, o cywilizacyjnych aspektach dziejów górnictwa polskiego.

Czytaj więcej: Górnictwo w czasie, przestrzeni, kulturze, pod red. S. Januszewskiego, 2007

kariery lotnicze

Stanisław Januszewski przedstawia nieznany dorobek około 180 wynalazców polskich aktywnych na polu techniki lotniczej okresu pionierskiego. Składa się nań około 240 projektów statków powietrznych, ich elementów konstrukcyjnych, wyposażenia lub uzbrojenia, składanych w latach 1870-1917 rosyjskiemu Ministerstwu Wojny z propozycją podjęcia ich realizacji.

Czytaj więcej: Tajne Wynalazki Lotnicze Polaków, Rosja 1870-1917, S. Januszewski, 1998
Do góry