All for Joomla All for Webmasters

Akademia Archeologii Przemysłowej

Projekt realizowany był drogą prowadzenia 6 sesji:

1) rejs Wrocław- Brzeg 18-19.09.2021

2) Buczyniec (Kanał Elbląski) 1-3.10.2021

3) Wrocław 8-10.10.2021

4) Bydgoszcz 15-17.10.2021

5) Wrocław- Śródmiejski Węzeł Wodny 23-24.10.2021

6) Wrocław-sesja 30.10.2021

Trzon projektu stanowi blok wzajemnie się dopełniających działań kształcących wolontariat dla służby ochronie zabytków techniki, określany mianem Akademii Archeologii Przemysłowej Rozwijano autorską

Prowadzić będziemy szkolenia przy zabytku techniki, w formie laboratoriów obszaru cywilizacyjnego, łączonych z wykładem i pracą własną Słuchacza, generującą skutkiAAP.jpgsesjareceived 626922348676238AAP1aap2

trwałe w postaci publikacji (papierowych i elektronicznych) upowszechniających wybrane zabytki oraz wystawy promującej dziedzictwo kultury technicznej Polski . Szkolenie prowadzono dla 12-osobowej grupy beneficjentów, zróżnicowanej społecznie i wiekowo, wykształceniem i doświadczeniem. Obejmowało wykłady, warsztaty i laboratoria obszaru cywilizacyjnego prowadzonego przy zabytkach techniki, łączone z analizą ich walorów historyczno-technicznych i sztuką ich interpretacji, dokumentacji oraz formułowania propozycji ochrony. W toku 5 sesji prowadzono też publiczne wykłady i prezentacje multimedialne adresowane do mieszkańców ośrodków, w których prowadzono sesje, do animatorów kultury, przewodników turystycznych, działaczy organizacji pozarządowych etc. oraz spotkana środowiskowe z udziałem weteranów żeglugi śródlądowej, pracowników gospodarki wodnej, stoczniowców, działaczy samorządowych i organizacji pożytku publicznego. Przybierały form debaty publicznej,. Prowadzono je w Bydgoszczy, Ostródzie i Wrocławiu. Niezależnie od bloku zajęć programowych realizowanych w toku sesji Słuchacze uczestniczyli w przygotowaniu i prowadzeniu strony internetowej projektu oraz wystawy fotogramów dzieł kultury technicznej Kanału Elbląskiego.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji są zabytki techniki Śląska oraz na śródlądowych drogach wodnych Polski, atrakcyjne o tyle, że łączone z rejsami prowadzonymi w obszarach cywilizacyjnych nasyconych zabytkowymi dziełami kultury technicznej.

 

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa.

NID wspolnie dla dziedzictwa logoLogo MKDNiS kolorowe

Do góry