All for Joomla All for Webmasters

Jak złożyć zamówienie?

Zamówienia prosimy składać drogą mailową pod adresem nadbor@fomt.pl

W treści wiadomości powinien znaleźć się tytuł publikacji, ilość zamawianych sztuk, wybrany sposób płatności oraz adres do wysyłki. 
Koszt przesyłki wynosi 15zł.

Akceptujemy płatność z góry przelewem bądź gotówką przy odbiorze
(za zaliczeniem pocztowym).

Nr konta FOMT:
46 2030 0045 1110 0000 0398 0060

Witold Jarkowski

W oparciu o studia prowadzone przez autorów (Stanisław Januszewski, Vadim Rostislavovitsch Mikheyev) w zbiorach rosyjskich, polskich, francuskich i niemieckich przedstawiono dorobek i wkład w rozwój techniki lotniczej inż. Witolda Jarkowskiego, 1875-1918, absolwenta petersburskiego Instytutu Technologicznego, jednego z pierwszych Europejczyków z tytułem inżyniera-aeronauty paryskiej Ecole Superieure Aeronautique (1911), syna Jana Jarkowskiego, 1844-1902, zapomnianego badacza wirników nośnych śmigłowca, który w Rosji zyskał miano „rosyjskiego Langley’a”.

Czytaj więcej: Witold Jarkowski [1875-1918], S. Januszewski, W. R. Mikheew, 2006

FOMT logotyp

17 grudnia 1903 r. – to symboliczna data w dziejach lotnictwa światowego. Lot braci Wright połączył przeszłość i przyszłość, zamykając epokę poszukiwań możliwości lotu – otworzył nową, opanowywania przez człowieka przestworzy. Podobnie, rangę symbolu zyskały narodziny polskiego lotnictwa wojskowego w 1918 r., znacząc tym i odrodzenie państwa polskiego i otwierając pole pracy na rzecz lotnictwa w kraju i dla kraju.

Czytaj więcej: Lotnictwo – Stulecie Przemiany, pod red. S. Januszewskiego, 2003

Architektura Dzierzoniowa XIX w

W polu widzenia Piotra Kmiecika znalazły się kształtujące obraz Dzierżoniowa dzieła sztuki budownictwa mieszkaniowego, publicznego i sakralnego, przemysłowego i tego związanego z infrastrukturą miejską.

 

 

 

 

 

 

wroclawski wezel wodnyTo pierwszy przewodnik turystyczny po Wrocławskim Węźle Wodnym, po budowlach wodnych, śluzach i jazach, po mostach, po portach, przystaniach i stoczniach. Zapraszamy do miejsc mitycznych miasta.

Czytaj więcej: Wrocławski Węzeł Wodny, pod red. S. Januszewskiego, 2008

Statki parowe tom II

Druga część monografii, wszystkich statków parowych, tylnokołowych i łańcuchowych, przygotowana w oparciu o gruntowne studia archiwale. Mowa o statkach eksploatowanych na rzekach i kanałach w historycznych i współczesnych granicach administracyjnych państwa polskiego.

 

 

 

 

 

 

Statki parowe tom IIIWyjątkowa dla piśmiennictwa polskiego, oparta na gruntownych studiach archiwalnych, monografia wszystkich statków parowych, śrubowych. Mowa o statkach eksploatowanych na rzekach i kanałach w historycznych i współczesnych granicach administracyjnych państwa polskiego.

 

 

 

 

 

Statki parowe tom I

Wyjątkowa dla piśmiennictwa polskiego, oparta na gruntownych studiach archiwalnych, monografia wszystkich statków parowych, bocznokołowych (na rok 2009 planowane wydanie  t II – statki tylnokołowe i łańcuchowe oraz t III – statki śrubowe). Mowa o statkach eksploatowanych na rzekach i kanałach w historycznych i współczesnych granicach administracyjnych państwa polskiego. Praca zawiera obszerny wstęp, zarys rozwoju parowej żeglugi śródlądowej, procesów przemiany w technice budowy statków bocznokołowych.

Czytaj więcej: Statki parowe na polskich wodach śródlądowych, tom I Bocznokołowce, Marek A. Michalski, 2009

Leksykon odrzanski

Biografia Kapitana żeglugi odrzańskiej i reńskiej Mariana Kosickiego kreśli stronice księgi legend Odry, rzeki europejskiej i ludzi rzeką zauroczonych, którzy Odrze poświęcili życie. Żył jej sprawami i w czasie ostatnim nie mógł pogodzić się z losem rzeki niechcianej, do ostatnich chwil życia podnosił potrzebę jej ożywienia, przywrócenia żeglugi towarowej, rozwoju turystyki i rekreacji, także ochrony dziedzictwa przestrzeni kulturowej Odry.

 

 

 

Do góry