All for Joomla All for Webmasters

Z początkiem maja 2021 r. dostępna będzie obszerna monografia pióra Stanisława Januszewskiego pt. Śladami braci Warchałowskich, format A-4, ok. 400 stron, twarda oprawa, il. (ok. 350) kolor i cz.-białe, cena 160,0 zł. (płatne jako darowizna na cele statutowe Fundacji Otwartego Muzeum Techniki, konto na stronie www.fomt.pl) .
Nakład ograniczony, stąd radzimy składać zamówienia do końca kwietnia 2021 r.
Autor odsłania zapoznane dziedzictwo braci Warchałowskich, Adolfa, Augusta, Karola i przyrodniego Józefa, pionierów i lotnictwa i przemysłu maszynowego. silnikowego i zbrojeniowego Austrii. Prowadzi w świat ich ojca Jakuba, jednego z ojców przemysłu silnikowego, współpracującego z Siegfriedem Marcusem wynalazcą pierwszego samochodu monarchii naddunajskiej i Wilhelmem Kressem, cieszącym się sławą ojca lotnictwa Austro – Węgier. August, spirytus movens lotniczych poczynań braci odgrywał pierwszoplanową rolę na scenie przemysłu Austrii, u progu
XX stulecia stworzył imperium przemysłowe, słynne produkcją wojskowych kuchni polowych, maszyn dla przemysłu piekarniczego i rolno-spożywczego, silników gazowych i spalinowych, wyrobów emaliowanych, potężnym zakładem remontowym taboru kolejowego i pierwszą w Austrii wytwórnią lotniczą – Autoplanwerke, która w połowie 1910 r. zyskała oddziały w Budapeszcie i w Paryżu. Budowano w niej samoloty konstrukcji Adolfa, lotnika z dyplomem pilota nr 1 w monarchii, zdobywcy pierwszych rekordów lotniczych Austrii, wychowawcę pierwszych kadr lotnictwa cywilnego i wojskowego kraju, bohatera spektakularnych lotów, które rozsławiły go i jako lotnika i jako konstruktora. Do lotniczej legendy
przeszedł jego lot nad centrum Wiednia z powietrznymi życzeniami z okazji 80 urodzin Cesarza Franciszka Józefa, a także lot z podarkiem ślubnym złożonym młodej parze Zicie księżnej Parmy i arc. Karolowi, później ostatniemu cesarzowi Austro – Węgier.Warchalowski
Odsłaniając wkład trzech pokoleń Warchałowskich w rozwój przemysłu Austrii znaczony również unikatowymi silnikami Diesla dedykowanymi rzemiosłu i rolnictwu, przemysłowymi agregatami chłodniczymi, klimatyzatorami, a także ciągnikami rolniczymi autor rzuca nowe światło na kariery lotnicze i Adolfa i Karola Warchałowskich, a także grupy konstruktorów i pilotów doświadczalnych z kręgu Autoplanwerke: Alfreda Pischofa, Josefa Sablatniga, Edwarda Zaparki, Huberta Schiske, Otto Hieronimusa, wybitnych twórców techniki pracujących na polu budowy
statków powietrznych i silników lotniczych, a sztandarowym dla firmy był silnik „Hiero”, stosowany na wielu samolotach czasu Wielkiej Wojny.
Po raz pierwszy w piśmiennictwie polskim przedstawiono patenty wynalazcze Jakuba Warchałowskiego, jego synów Augusta, Karola, Adolfa i wnuków Viktora i Rudolfa, a także Anny, bratowej Adolfa, pierwszej kobiety, która w Austrii w roli pasażera wzniosła się w powietrze.
Autor czerpał z bogatego archiwum dokumentacji przemysłowej i rodzinnej Warchałowskich, z czasopiśmiennictwa lotniczego Austrii i Europy, z prasy codziennej Wiednia, sięgał również ku materialnym dokumentom dziedzictwa Warchałowskich funkcjonującym w krajobrazach kulturowych Wiednia i Wiener Neustadt, w kolekcji wiedeńskiego Muzeum Techniki, a ich bogactwo kryła również willa Augusta, w której Anna gromadziła artefakty, pomniki i ikony przemysłowej i lotniczej aktywności rodziny, a udostępniono je tylko autorowi. Dzięki szerokiej podstawie źródłowej Stanisław Januszewski nie tylko, że zaprezentował dorobek lotniczy braci Warchałowskich na szerokim tle dziejów lotnictwa Austrii, ale wprowadził wiele wątków nieznanych dotychczasowemu polskiemu piśmiennictwu lotniczemu, wiele znacząco dopełnił, inne skorygował. Czytelnik zyskuje niespodziewaną możliwość nowego, oryginalnego spojrzenia na dzieło Warchałowskich, tak znaczące dla dziedzictwa nie tylko lotniczego Austrii ale i Polski. Swój kształt książka zawdzięcza współpracy Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu oraz Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii - Forum Polonii, wielu muzeów i archiwów Austrii, m. in. Archiwum miasta Wiener Neustadt, a także uwagom ze strony recenzentów tej pozycji prof. Andrzeja Olejko i znakomitego znawcy polskiego śladu w dziejach lotnictwa Austro – Węgier Jerzego Butkiewicza.

W niedzielę 25 września dzięki uprzejmości Muzeum Wsi Opolskiej oferta edukacyjna Muzeum Odry pod nazwą Odrzańska Odyseja zagościła na 8 Święcie Plonów organizowanym przez Muzeum Wsi Opolskiej.opole
Było to wydarzenie zamykające sezon pełnego udostępniania ekspozycji muzealnej skansenu. W naszym programie znalazły się wystawy planszowe „Dzieci Odry”, „Statek domem, żegluga matką”. W pawilonie wystawowym (3 x 3 m) kiermasz książki o tematyce odrzańskiej, historii techniki i ochrony zabytków techniki. Na multimedialnym tablecie projekcja filmów o tematyce odrzańskiej („Kapitańskie opowieści”, „Zimowisko”, Odrzańska Odyseja” i inne) oraz fotografii odrzańskiej prezentującej statki czasu pary i style życia załóg, Dla najmłodszych prowadziliśmy warsztaty modelarskie i plastyczne dla dzieci przy 2-osobowych stolikach. Pomimo mało sprzyjających prognoz oraz technicznych utrudnień dla kierowców, zwiedzających w tym dniu nie zabrakło. Z naszej oferty skorzystało łącznie prawie 2000 osób, co przy tej jesiennej aurze, możemy uznać za sukces.

 

 

 

2020 NCK dofinans interwencje rgb PION

Muzeum Odry prowadzone przez FOMT zawitało do Oławy w ramach projektu "Odrzańska Odyseja”.W tym roku z uwagi na epidemię Covid-19 i brak możliwości prowadzenia zajęć w zamkniętym pomieszczeniu muzealnej barki zdecydowaliśmy się wyjść do mieszkańców miast nadodrzańskich. 04dPrzygotowaliśmy sporo atrakcji, które 18 września czekały na mieszkańców na Oławski Rynku. W centrum miasta stanęła więc wystawa planszowa- „Dzieci Odry” oraz na rollupach „Statki i ludzie”, kiermasz książki o tematyce odrzańskiej.     

Z Opola przyjechał dr Wacław Hepner z „Latającym muzeum motoryzacji” prezentując części silników zabytkowych samochodów. Na dużym ekranie prowadziliśmy projekcję filmów o tematyce odrzańskiej oraz fotografii odrzańskiej prezentującej statki czasu pary i style życia załóg. Na ekranie prezentowaliśmy również wirtualny spacer po statkach wrocławskiego Muzeum Odry. Dla dzieci przygotowaliśmy warsztaty modelarskie i plastyczne . Naukę wiązania węzłów prowadził uczeń technikum Żeglugii Śródlądowej Marcin Marszałkiewicz. Prezentowana była również multimedialna 002projekcję dziedzictwa cywilizacyjnego śródlądowych dróg wodnych Europy. Mariusz Gaj, Tomasz Król prowadzili dla grupy harcerzy wykład o historii i tradycjach związanych z żeglugą śródlądową. W godzinach 10- 18.00 nasze stoisko odwiedziło ponad 200 osób. Serdecznie dziękujemy wydziałowi promocji Urzędu Miasta w Oławie za udostępnienie namiotów wystawowych oraz przyłącza energii elektrycznej.

2020 NCK dofinans interwencje rgb PION

Do góry