All for Joomla All for Webmasters

Celem Fundacji Otwartego Muzeum Techniki jest: 

 • aktywna ochrona dziedzictwa przemysłowego i technicznego;  

 • ochrona spuścizny techników polskich działających w kraju i na obczyźnie;

 • rozwijanie świadomości uniwersalnych walorów dziedzictwa przemysłowego i technicznego;

 • budowa więzi między ludźmi i narodami przez ochronę dzieł cywilizacji technicznej, wspólnych europejskiemu kręgowi kulturowemu;

 • organizacja Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu, w tym Muzeum Odry FOMT

Wymienione zadania realizujemy poprzez:

– prowadzenie Międzynarodowego Studium Archeologi Przemysłowej, Warsztatu Archeologii Przemysłowej i Letniej Szkoły Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego i Technicznego;

– działania pracowni architektonicznej i dokumentacji zabytków FOMT;

publikowanie serii wydawniczych „Zabytki Przemysłu i Techniki w Polsce„ ; „Technika w dziejach cywilizacji”; „Archeologia Przemysłowa w Polsce” oraz corocznych konferencji i warsztatów z zakresu archeologii przemysłowej

– odbudowę – wespół z Biurem Studiów i Dokumentacji Zabytków Techniki – zabytkowego holownika parowego „Nadbor” , od 1998r. eksplatowanego w rolach:

 • statku – labolatorium (Pracownia BSiDZT);

 • statku szkoły (wykłady z zakresu historii techniki);

 • statku muzeum;

 • statku galerii sztuki (Awanport-Gallery);

<– odbudowę zabytkowego dźwigu pływającego „Wróblin” oraz barki rzecznej Ireny;

– szeroką działalność naukowo-badawczą i oświatową;

– udział w ekspedycjach naukowo-badawczych:

 • Międzynarodowa ekspedycja naukowo-badawcza„Dziedzictwo techniczne Wysp Sołowieckich” 2001, 2005 i 2007 r.

 • planowany rejs „HP Nadbor” na trasie Wrocław – Rotterdam – Wrocław pod hasłem: „Europa ponad rzekami – integracja – wspólnota dziedzictwa kultury techniki”;

– digitalizację bogatej dokumentacji zabytków techniki w Polsce (ikonografii, kartografii, kart białych, raportów, etc.);

– organizowanie konkursów ogólnopolskich:

 • „Kariery lotnicze Polaków”;

 • Chrońmy zabytki techniki"

– prowadzenie paneli dyskusyjnych i cyklicznych spotkań specjalistów oraz historyków techniki: Dolnośląska Akademia Lotnicza.

 

Archiwalna strona Fundacji dostępna jest pod poniższym banerem:

archiwum FOMT

Do góry