All for Joomla All for Webmasters

Jak złożyć zamówienie?

Zamówienia prosimy składać drogą mailową pod adresem nadbor@fomt.pl

W treści wiadomości powinien znaleźć się tytuł publikacji, ilość zamawianych sztuk, wybrany sposób płatności oraz adres do wysyłki. 
Koszt przesyłki wynosi 15zł.

Akceptujemy płatność z góry przelewem bądź gotówką przy odbiorze
(za zaliczeniem pocztowym).

Nr konta FOMT:
46 2030 0045 1110 0000 0398 0060

Technika w Dziejach Cywilizacji Tom 3,4,5,6,7,8,12,13 pod red. S. Januszewskiego, 2004-2012

Technika tom 8Międzynarodowy Warsztat Naukowy Studentów/Międzynarodowy Warsztat Archeologii Przemysłowej zrodziła w 2004 r. inicjatywa Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego Politechniki Wrocławskiej „Ochrony zabytków techniki HP Nadbor”. Adresowany jest do studentów i doktorantów uczelni Polski i Europy. Kształtować ma płaszczyznę wymiany doświadczeń i współpracy studenckiego ruchu naukowego na polu historii techniki, ochrony dziedzictwa kultury technicznej i turystyki industrialnej.

 Chcielibyśmy zwrócić uwagę na potrzebę humanizacji studiów technicznych i politechnizacji humanistycznych, na kulturowe role techniki, relacje pomiędzy środowiskiem – człowiekiem – techniką, tak znaczące dla kształtu naszej cywilizacji i ważące na jakości życia. W tej serii wydawniczej publikujemy opracowania naszych kolegów, studia właściwe dla historii nauki i techniki, wynalazczości, inżynierii etc, ochrony dziedzictwa technicznego, zabytków techniki i te traktujące o czerpaniu z dziedzictwa dla rozwijania programów sięgających w sferę edukacji, oświaty, turystyki industrialnej, kształtowania przestrzeni i formułowania nowych programów rozwoju, organizacji i form działania studenckiego ruchu naukowego, doświadczeń i osiągnięć na polu historii techniki i ochrony zabytków techniki. Przesłania Międzynarodowego Warsztatu Archeologii Przemysłowej zamierzamy kontynuować.

Spis zawartości tomów.

 

 

 

 

 

Do góry