All for Joomla All for Webmasters

Preidl Wojciech

Wojtek 2Wojciech Preidl, dr inż., emerytowany nauczyciel akademicki Politechniki Śląskiej. Urodzony 02 maja 1951 roku w Gliwicach. W latach 1969-1975 ukończył studia na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 1975 roku uzyskał tytuł mgr inż. górnika w specjalności podziemna eksploatacja złóż.

W latach 1975-2017 roku pracował w Katedrze Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego na stanowisku asystenta, starszego wykładowcy, a po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych, na stanowisku adiunkta. Między innymi prowadził wykłady z zakresu Górnictwa Ogólnego, Historii Górnictwa i Budownictwa Podziemnego.

Historia górnictwa i rewitalizacja zabytkowych obiektów podziemnych przez cały okres pracy zawodowej były główny przedmiotem zainteresowania i jednocześnie hobby. Był promotorem szeregu prac dyplomowych z zakresu ochrony zabytków podziemnych jak i historii budownictwa tunelowego w Polsce. Jest autorem prawie 130 artykułów i referatów z zakresu budownictwa podziemnego i historii górnictwa. Współpracuje z redakcją rocznika „Hereditas Minariorum” wydawanego przez Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej.

Od wielu lat angażuje się w prace Fundacji Otwartego Muzeum Techniki (FOMT) publikując artykuły w roczniku „Technika w Dziejach Cywilizacji” oraz prowadząc wykłady w ramach Warsztatów i Międzynarodowego Studium Archeologii Przemysłowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wstecz

Do góry