All for Joomla All for Webmasters

Paściak Andrzej

A. PAŚCIAK 1Andrzej Paściak, ppłk rez., dr nauk, ur. w 1956 r. we Wrocławiu, absolwent XII LO, ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1980 - 2008 pełnił zawodową służbę wojskową w różnych jednostkach Wojsk Obrony Powietrznych Kraju i Sił Powietrznych RP, m.in. w 35. brt oraz na Stanowisku Dowodzenia, w sztabie i dowództwie 3. Korpusu Obrony Powietrznej. Obserwator wojskowy w misjach ONZ w Angoli (MONUA, 1998 - 1999), Kuwejcie i Iraku (UNIKOM, 2000 - 2001) oraz w Demokratycznej Republice Kongo (MONUC, 2003 - 2004). Przez kilka lat był nieetatowym, ale licencjonowanym inspektorem „Traktatu o Konwencjonalnych Siłach Zbrojnych w Europie” (CFE) i „Traktatu o Otwartych Przestworzach” („Treaty on Open Skies”) biorąc udział w inspekcjach, tak w Polsce, jak i poza jej granicami.

Po zakończeniu zawodowej służby wojskowej, w 2010 r. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego obronił dysertację doktorską przygotowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Maronia poświęconą dziejom polskiego lotnictwa wojskowego we Wrocławiu. Współautor książki „3. Korpus Obrony Powietrznej 1957 - 2007” (Wrocław 2007), autor monografii „Lotnictwo wojskowe we Wrocławiu 1911 – 2010” (Wrocław 2014), „Romb – wrocławski zespół pilotażowy 1958 – 1963” (Wrocław 2015) oraz „Zachęta” i Sparta”. Zarys historii 35. batalionu radiotechnicznego we Wrocławiu 1974 – 1998” (Wrocław 2017). Trzy ostatnie książki opublikowane zostały w wydawnictwie FOMT. Jest także autorem kilku artykułów poświęconych dziejom lotnictwa, szczególnie po 1945 r. we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.

Jego współpraca z Fundacją datuje się od roku 2003, kiedy to służąc w 3 Korpusie Obrony Powietrznej we Wrocławiu współpracował z Fundacją Otwartego Muzeum Techniki przy organizacji Międzynarodowej Konferencji „Lotnictwo. Stulecie Przemiany”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wstecz

Do góry