All for Joomla All for Webmasters

Fąfara Janusz

Janusz 1

Janusz Fąfara

Urodził się w 1950 roku w Zebrzydowej, podstawową edukację rozpoczął w Bolesławcu. Od dzieciństwa interesował się literaturą marynistyczną. To zaważyło na drodze jego życia. W 1964 roku podjął naukę we wrocławskim Technikum Żeglugi Śródlądowej. Po jego ukończeniu rozpoczął pracę w Żegludze na Odrze. Skierowano go na Bizona 0-09. W toku służby wojskowej odbył szkolenie w Technicznej Szkole Wojsk Lotniczych w Zamościu i skierowany został do pułku Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego w Babimoście jako mechanik przyrządzista . Po dwu latach powrócił do ŻnO. Pływał na wszystkich typach jednostek pływających w kraju i zagranicą, także na statkach szkolnych "Westerplatte" i "Młoda Gwardia", początkowo w charakterze bosmana, a później sternika. W końcu objął stanowisko kierownika statku na BM – 5058. , a była to BM - 5058. Ostatnim jego statkiem była BM – 5164. Ze względów zdrowotnych musiał przejść do pracy na lądzie. Początkowo pracował jako dyspozytor na punkcie zdawczo-odbiorczym barek pchanych "Kupała" na wrocławskich Osobowicach II. Kolejnym stopniem lądowej kariery była praca na stanowisku dyspozytora w dziale "Ruch w Porcie" aby ostatecznie zakończyć okres aktywności zawodowej w dziale "Centralna Dyspozycja" później zwanym Działem Logistyki.

Na emeryturze rozwija pasję dokumentowania dziejów żeglugi odrzańskiej, popularyzuje jej tradycje, kolekcjonuje artefakty. Od 2002 działa w Bractwie Mokrego Pokładu. Współpracując z Fundacją Otwartego Muzeum Techniki publikował w comiesięcznym biuletynie „Prosto z Pokładu”. W 2015 wspierał działania Fundacji, których wynikiem był film Kapitańskie Opowieści i wystawa Dzieci Odry. Stale obecny jest w pracach Fundacji na polu promocji idei ochrony dziedzictwa kultury technicznej Odry, kultywowania tradycji odrzańskiej, rozwijania działań edukacyjno-oświatowych prowadzonych na przemieszczającej się z nurtem Odry zabytkowej barce Irena.

 

Wstecz

Do góry