All for Joomla All for Webmasters

Grzegorzak-Łoposzko Ewa

Ewa Grzegorzak Łoposzko

Apecjalista d/s turystyki i rekreacji, animator kultury, propagator industrialnej architektury, historii techniki i historii przemysłu, członek Komisji Historii i Ochrony Zabytków Hutnictwa przy Zarządzie Głównym SITPH.

Od 2011 uczestnik Międzynarodowych Warsztatów Archeologii Przemysłowej. Prezentuje tam studia inspirowane programem FOMT, m.in. „Ukryte piękno i genius loci przemysłu”, „Krucha, przewrotna i nieprzewidywalna historia i przyszłość Śląskiej Porcelany”, „Wykorzystanie dziedzictwa przemysłowego dla turystyki i promocji miasta Katowice na przykładzie Huty Cynku w Szopienicach”, „Izba Tradycji Hutniczej”. Publikuje w kolejnych tomach „Techniki w Dziejach Cywilizacji – z myślą o przyszłości” wydawanych przez Fundację Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu pod redakcją Stanisława Januszewskiego.

Od 2004. uczestnik corocznej Międzynarodowej Konferencji Naukowo Praktycznej w Zabrzu poświęconej turystyce przemysłowej oraz innych konferencji, spotkań i wyjazdów o tematyce industrialnej (historia i ochrona zabytków techniki, archeologia i turystyka przemysłowa).

Uczestnik plenerów, konkursów i wystaw fotograficznych związanych z architekturą i przemysłem, np. w Związku Polskich Artystów Fotografików w Katowicach, w Muzeum Śląskim, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach.

Współzałożyciel, od 2004 prezes Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży KORCZAK. Prowadzi działania edukacyjne (wystawy, warsztaty, konkursy) na terenie Katowic. Pomaga szkołom i przedszkolom w zdobywaniu funduszy na realizowane projekty. Celem stowarzyszenia jest także pokazywanie młodzieży przemysłowych korzeni i „kamieni milowych” Śląska, dlatego wydaje kalendarze z zabytkowymi obiektami przemysłowymi (wystawiane na Festiwalu Fotografii Industrialnej w Siemianowicach Śląskich). Organizuje Industriadę, czyli święto Szlaku Zabytków Techniki na osiedlu robotniczym Nikiszowiec w Katowicach oraz Europejskie Dni Dziedzictwa (w 2015 laureat Narodowego Instytutu Dziedzictwa za organizację EDD). Rozwija projekt ”Strzał w 11” czyli 11. XI. o 11.11 przy ul. 11 Listopada czyli wydarzenie edukacyjno-kulturalne dla rodzin na terenach przemysłowych (Huta Metali Nieżelaznych w Katowicach-Szopienicach). Propaguje architekturę Katowic organizując co dwa lata konkurs fotograficzny pt. „Znajdź mnie”, polegający na odszukaniu na terenie miasta budowli tylko na podstawie detali architektonicznych.

 

 

 

 

 

Wstecz

Do góry