All for Joomla All for Webmasters

Odrzańska Odyseja II – 2017

FOMT logotypmkidn 01 cmyk

­Uwaga! Zmiana terminu rejsu!!!

Kaprysem natury, z uwagi na wezbrania wód Odry i dopływów i stany ostrzegawcze i alarmowe na wodach środkowej Odry, skutkujące wstrzymaniem żeglugi na rzece, zmuszeni jesteśmy przesunąć rejs Odrzańskiej Odysei 2017 o 14 dni. Wyjdziemy z Wrocławia nie 5 maja lecz w piątek 19 maja i powrócimy nie 24 maja lecz 7 czerwca. Harmonogram rejsu i planowane wydarzenia przesuną się o 14 dni. Zmodyfikowany harmonogram zamieszczamy na stronie internetowej.

Przez trzy tygodnie (19 maja – 7 czerwca 2017) zabytkowa barka Muzeum Odry „Irena” zaprasza na warsztaty, lekcje muzealne, projekcje filmowe, wystawy, inscenizacje teatralne, spotkania z weteranami żeglugi odrzańskiej, koncerty i różne eventy kulturalne. Rejs prowadzimy dzięki wsparciu ze strony Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, samorządów, instytucji kultury miast nadodrzańskich i organizacji pozarządowych.

Przybliżyć pragniemy dziedzictwo kultury technicznej na Odrę nanizane, raz jeszcze podnieść potrzebę zwrotu miast nadodrzańskich ku rzece, odbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej Odrzańskiej Drogi Wodnej, niezbędnej dla odrodzenia żeglugi towarowej. Fundacja podnosić przy tym będzie, że zadań tych nie sposób realizować bez mocnego osadzenia programów z nimi związanych na gruncie kultury. Projekt finansowany ze środków MKiDN w ramach programu Edukacja Kulturalna.

Więcej informacji i szczegółowy program: http://fomt.pl/index.php/projekty/aktualne/odrzanska-odyseja-2

Do góry