All for Joomla All for Webmasters

Koselski Marek

Koselski 1

Marek Koselski

Urodził się 30 września 1942 roku w Skierniewicach. W 1959 rozpoczął szkolenie szybowcowe. W 1962 roku, po ukończeniu Technikum Wychowania Fizycznego rozpoczął pracę nauczyciela w Szklarskiej Porębie. Został członkiem Aeroklubu Jeleniogórskiego. Złożył podanie do Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Po roku został skreślony, gdyż nie spełniał wymogów politycznych. Skierowano go do służby wojskowej w Białej Podlaskiej. Po jej ukończeniu złożył podanie do AWF Warszawa. Ukończywszy ją zawarł związek małżeński z koleżanką ze studiów i przeniósł się do przenieśli się do Jeleniej Góry. Tu rozpoczął pracę w Powiatowym Komitecie Kultury Fizycznej i Turystyki na stanowisku inspektora d/s kultury fizycznej i sportu.

Współorganizował Bieg Piastów - był sędzią narciarskim, trenerem koordynatorem Okręgowego Związku Narciarskiego. Aktywnie działał w aeroklubie, zdobywając w 1976 r. Złotą Odznakę Szybowcową i kwalifikacje pilota szybowcowego I klasy oraz Diamentową Odznakę Szybowcową. Startował w zawodach szybowcowych, w tym dwukrotnie w międzynarodowych zawodach na Węgrzech.

Wyszkolił się również na samolotach, uzyskał uprawnienia do holowania szybowców oraz do wywożenia skoczków spadochronowych. Ogółem na samolotach wylatał 456 godzin i zdobył II klasę wyszkolenia. Dzięki jego pracy w PKKFiT. Aeroklub skorzystał ze środków finansowych na zakup szybowca i samolotu AN-2. Był pomysłodawcą i inicjatorem pokazów i pikników lotniczych oraz ich wspaniałym komentatorem.

W 1994 r. wyemigrował do USA dzięki wygranej tzw. „zielonej karty” w międzynarodowej loterii wizowej. W listopadzie 2011 roku powrócił na stałe do Jeleniej Góry, ponownie podejmując czynną działalność lotniczą na rzecz środowiska Dolnego Śląska. Został członkiem Klubu Lotników „Loteczka” we Wrocławiu i JKSL.W 2012 powierzono mu funkcję prezesa JKSL. Zrezygnował z niej w 2013, w związku ze zmianą miejsca zamieszkania. Po powrocie do Jeleniej Góry został w roku 2014 wiceprezesem JKSL. Od 2011 czynnie uczestniczy w pracach Dolnośląskiej Akademii Lotniczej we Wrocławiu.

Za całokształt działalności lotniczej otrzymał Złotą Odznakę za Zasługi dla Aeroklubu.


 

 

 

 

 

 

Wstecz

Do góry