All for Joomla All for Webmasters

Midzynarodowa KONFERENCJA NAUKOWA 1

Z przykrością informujemy, że w związku z wyłączeniem w dniach 23-28 września 2019 r. przez PGW Wody Polskie. Zarząd Zlewni w Opolu żeglugi na odcinku Odry między Dobrzeniem a Wróblinem ,powodowanego koniecznością przeprowadzenia tam robót hydrotechnicznych zmuszeni jesteśmy przesunąć termin rejsu Odrzańskiej Odysei o dwa tygodnie. Zrealizujemy go w nowym terminie od 5 do 12 października 2019 r.

Program rejsu, wspieranego dotacją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizować będziemy we wskazywanych wcześniej kluczowych punktach postoju muzealnej barki Irena.

- w Krapkowicach, w dniach 7 i 8 października (tak jak zakładano w poniedziałek-wtorek)

- w Opolu, w dniach 9 i 10 października (środa-czwartek,

- w Brzegu w dniu 27 października (piątek).

Utrzymujemy harmonogram zgłoszeń klas szkolnych i grup przedszkolnych na sesje warsztatowe prowadzone na barce. Prosimy jedynie o potwierdzenie (do dnia 27 września, mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 882-116-779)), że z Państwa strony przesunięcie rejsu o 14 dni nie powoduje wycofania zgłoszenia.

W związku z dużym zainteresowaniem Odrzańską Odyseją informujemy, że nowe zgłoszenia przyjmować możemy jedynie na sesje prowadzone

- w Krapkowicach w dniu 7 października, w godz. 14/00 – 15/30

- w Opolu w dniu 9 października, w godz. 1400 – 15/3

Na stronie www.fomt.pl znajdziecie państwo zmodernizowany harmonogram rejsu i listę zgłoszeń na termin 21-28 września, którą będziemy korygować.

Dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego muzealna barka Irena w październiku wyruszy w rejs z Wrocławia do Ratowic z ofertą warsztatów i lekcji muzealnych dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Projekt „Wyszli za Polską” realizowany przy wsparciu Programu Patriotyzm Jutra Muzeum Historii Polski w Warszawie dobiega końca. Gotowa jest wystawa planszowa prezentującą myśl wynalazczą Wielkiej Emigracji (Wielkiej duchem, nie liczbą wychodźców po Powstaniu Listopadowym, która nie przekraczała 7.000, później po Wiośnie Ludów i Powstaniu Styczniowym wzrosła do ponad 20.000) w latach 1832-1870 owocującą ok. 540 patentami wynalazczymi uzyskanymi głownie we Francji i Wielkiej Brytanii. Wraz z opublikowanym katalogiem trafi do szkół, a rozpoczniemy od Krapkowic, Opola, Brzegu, Wrocławia.

 
PJ
 

Dobiega końca monografia autorstwa Stanisława Januszewskiego przywracająca pamięć tego nieznanego dotychczas historiografii polskiej i Polakom dorobku, składającego się również na dziedzictwo cywilizacyjne Europy. Wielką Emigrację postrzegamy zwykle w odsłonach moralno-politycznych, ruchu, który wyszedł za Polską, oczekując zmiany europejskiego układu sił i wojny, będącej też wojną narodowo-wyzwoleńczą, powstania przywracającego Polsce wolność. Nieoczekiwanie gotowość do walki o niepodległość, w zetknięciu Polaków z realiami gospodarczymi krajów uprzemysłowionych, Francji i Anglii zrodziła wolę przygotowania kadr zdolnych do przekształcenia gospodarki wolnej Polski z rolniczo-hodowlanej na przemysłową, kroczącą drogą rewolucji industrialnej. Praca na polu przemysłu i techniki stała się nowym wyznacznikiem patriotyzmu, czym też objaśniać możemy fenomen polskiej wynalazczości.

Szczęśliwie opracowanie tej wyjątkowej dla piśmiennictwa Polski pozycji zyskało wsparcie ze strony Deutsches Museum, niemieckiego Urzędu Patentowego (DPMA), a zwłaszcza francuskiego Institut National de la Propriété Industrielle. Dzięki temu już wkrótce otrzymamy bogato ilustrowane dzieło nie tylko w formie drukowanej, ale też cyfrowej, dostępnej na Wikimedia Commons, pragniemy bowiem szerzej spuściznę techniczną Wielkiej Emigracji udostępnić. Może sprzyjać to będzie wychowaniu współczesnych pokoleń Polaków dla „przemysłu” i wykształceniu narodowej polityki historycznej.

Do góry