All for Joomla All for Webmasters

Międzynarodowa KONFERENCJA NAUKOWA 1

Na konferencję zarejestrowało się ponad 300 uczestników z 28 państw, delegacje państwowe, przedstawiciele organizacji międzynarodowych, pozarządowych, instytucji badawczych i biznesu.

Konferencji we wrocławskiej Hali Maxa Berga, towarzyszyła wystawa „Żegluga na Odrze” – fotografii Romana Hlawacza, artysty, który od 50 lat jest obecny w życiu kulturalnym Śląska Opolskiego. Jego Ojciec był pierwszym kapitanem portu Koźle po II wojnie światowej. A także prezentacje różnych instytucji, w tym Fundacji Otwartego Muzeum Techniki. Miłym akcentem była uroczysta kolacja na statku restauracyjnym „Wratislavia”. Ukoronowaniem Konferencji było podpisanie ministerialnej deklaracji na rzecz rozwoju śródlądowych dróg wodnych.

Ceremonii otwarcia dokonali: Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Olga Agayerova Sekretarz Wykonawczy Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, Magda Kopczyńska Przedstawiciel Komisarza Europejskiego ds. Transportu (Dyrektor ds. Transportu Wodnego Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej). Moderatorem sesji plenarnej był Andrey Vasiliev Zastępca Sekretarza Wykonawczego UNECE. Informacje o żeglownych śródlądowych drogach wodnych w poszukiwaniu wspólnych celów rozwoju, przedstawili ministrowie: Polski, Białorusi, Nigru, Portugalii, Chińskiej Republiki Ludowej, Federacji Rosyjskiej, Tajlandii, Ukrainy, Chorwacji.

Doświadczenia dorzeczy komisji rzecznych: Renu, Dunaju, Sawy, a także Indii i Nigerii omówiono na sesji I. Sesja II dotyczyła głównych międzynarodowych projektów i inwestycji w żeglugę śródlądową oraz roli biznesu w jej wspieraniu. Sesja III – przyszłości transportu wodnego śródlądowego, postępu technologicznego i innowacji. Sesja IV – pracy i edukacji w żegludze śródlądowej. Sesja V – roli transportu w zmniejszaniu emisji dwutlenku węgla, uwzględniając zmiany klimatyczne oraz osiąganie celów zrównoważonego rozwoju. Sesja VI – podnosiła problematykę ram i instrumentów prawnych.

To ważne wydarzenie jest efektem kilkuletnich działań podejmowanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, które służą rozwojowi dróg wodnych śródlądowych w Polsce w ramach korytarzy transportowych TEN-T.

 

Jest to pierwsze w Polsce tej rangi spotkanie w sprawie zaniedbywanej dotąd dziedziny gospodarki wodnej jak i gospodarki Polski w ogóle. Konferencja także wypromowała Wrocław – stolicę polskiej żeglugi śródlądowej, położonej w „sercu” Odrzańskiej Drogi Wodnej i międzynarodowej E-30.

W programie Konferencji zabrakło miejsca na zaznaczenie potrzeby szerokiej edukacji społecznej na rzecz promowania historii rozwoju i obecnego znaczenia transportu wodnego śródlądowego (np. roli organizacji pozarządowych i osób prywatnych w całej Europie). A także działań na rzecz konieczności retencjonowania wody na potrzeby rozwijanych dróg wodnych w Europie.

Ryszard Majewicz

k1

k3

UNECE – United Nations Economic Commission for Europe jest jedną z 5 komisji regionalnych Narodów Zjednoczonych. Jej siedziba mieści się w Genewie. Założona została w 1947 r. w celu wspierania współpracy gospodarczej między państwami członkowskimi. Jej głównym celem jest promocja ogólnoeuropejskiej integracji gospodarczej. Promuje zrównoważony rozwój oraz dobrobyt gospodarczy. Zajmuje się określaniem standardów, norm i konwencji ułatwiających współpracę w ramach regionu i z regionem Europejskim.

MGMiŻŚ - Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wraz z działającą w ramach ONZ Europejską Komisją Gospodarczą (UNECE) zorganizowało 18 i 19 kwietnia Konferencję „Żegluga Łączy Wrocław 2018”.

zegluga laczy

 

W piątek 20 kwietnia odbył się wernisaż wystawy malarstwa i rysunku z okazji 25-lecia Fundacji Otwartego Muzeum Techniki oraz Sympozjum „Orły nad światem", opowieść o Polakach bohaterach wielkich przelotów i rajdów lotniczych lat 20/30 XX w.
„Malarstwo Krystyny Szczepaniak [...] w swoim realizowanym cyklu prac, przywołuje ikarysjki motyw, dokonując jego aktualizacji. Wskrzesza niegdysiejszych bohaterów, ukazując w klasycznych już pozach z najbardziej chwalebnych momentów życia. Odwołując się do przeszłości, opowiada o teraźniejszości, o przypisanej ludziom nieustającej potrzebie przekraczania granic, demiurgicznych dążeniach do łamania kolejnych barier...” (Alicja Klimak-Dobrzaniecka). Wystawa będzie eksponowana na barce Irena do 19 maja. (fot. K Szczepaniak)

31150370 1853891081298160 1122914672643670016 n

31166995 1853890127964922 6749020809030795264 n

 

Prowadzone będzie dnia 20 kwietnia 2018 (piątek od godz. 1000 na barce „Irena”, elemencie Muzeum Odry FOMT, cumowanej w górnym awanporcie śluzy Szczytniki, przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27 (Promenada Politechniki).

Organizujemy je w stulecie Niepodległej, w 25-lecie pracy Fundacji Otwartego Muzeum Techniki i w 20-lecie działalności Muzeum Odry FOMT.

Komitet Organizacyjny w osobach: dr Jakub Marszałkiewicz – przewodniczący, mgr inż. Stanisław Błasiak, Bogusława Jońca-Bogdaszewska, dr hab. Stanisław Januszewski – sekretarz, mgr Marek Koselski, mgr inż. Jerzy Musiał, zaprasza wszystkich zainteresowanych czynem lotników II Rzeczypospolitej, bohaterów wielkich przelotów i rajdów lotniczych, zwycięzców w Challenge i w Międzynarodowych zawodach balonowych o puchar Gordon Bennetta. Wstęp gratis.

0bajan płończyński

W programie:

Lp

czas

autor

tytuł

1

1000 – 1015

prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk, przewodniczący Rady Fundacji

słowo wstępne, otwarcie wystawy „Orły Niepodległej”

2

1015 – 1030

mgr Barbara Obelinda, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków

W 25-lecie Fundacji i 20-lecie Muzeum Odry wręczenie odznaczeń MKiDN  wolontariuszom Fundacji

3

1030 – 1050

dr hab. Stanisław Januszewski, Fundacja Otwartego Muzeum Techniki

Orły nad światem

4

1050 – 1120

dr Jakub Marszałkiewicz, Fundacja Otwartego Muzeum Techniki

Międzynarodowe zawody lotnicze Challenge w świetle prasy polskiej

5

1120 – 1140

mgr Marek Matuszelański, Białostocki Klub Balonowy

Polskie załogi w zawodach o puchar Gordon Bennetta

6

1140 – 1200

przerwa

 

7

1200 – 1220

mgr inż. Stanisław Błasiak, Klub Lotników Loteczka

Bolesław Orliński – legenda lotnictwa polskiego

8

1220 – 1240

prof.nadzw. dr hab Andrzej Olejko, PWSZ w Jarosławiu

Ludomił Rayski - ojciec polskich sił powietrznych

9

1240 – 1300

mgr Dmitrij Mitiurin, Sankt Petersburg

Zygmunt Lewoniewski, „Sokół” Stalina, Bohater Związku Radzieckiego

10

1300 – 1330

dr Jakub Marszałkiewicz, moderator

Dyskusja i zakończenie Sympozjum

11

1300 – 1430

przerwa obiadowa

 

12

1430 – 1900

HP Nadbor, barka Irena, DP Wróblin

Spotkanie towarzyskie

13

1700 – 1900

Awanport Gallery - barka Irena

Krystyna Szczepaniak „Marzenie”: Wystawa malarstwa i rysunku

pwsz walb

PWSZ w Wałbrzychu objęła patronatem sympozjum "Orły nad światem".

Mecenasi Sympozjum:

Jezow Logo     elektrotim  bielsko    śląski kla  Mosty   lemet logo   8  logo  simp

Do góry