All for Joomla All for Webmasters

FOMT logotypmkidn 01 cmyk

­Uwaga! Zmiana terminu rejsu!!!

Kaprysem natury, z uwagi na wezbrania wód Odry i dopływów i stany ostrzegawcze i alarmowe na wodach środkowej Odry, skutkujące wstrzymaniem żeglugi na rzece, zmuszeni jesteśmy przesunąć rejs Odrzańskiej Odysei 2017 o 14 dni. Wyjdziemy z Wrocławia nie 5 maja lecz w piątek 19 maja i powrócimy nie 24 maja lecz 7 czerwca. Harmonogram rejsu i planowane wydarzenia przesuną się o 14 dni. Zmodyfikowany harmonogram zamieszczamy na stronie internetowej.

Przez trzy tygodnie (19 maja – 7 czerwca 2017) zabytkowa barka Muzeum Odry „Irena” zaprasza na warsztaty, lekcje muzealne, projekcje filmowe, wystawy, inscenizacje teatralne, spotkania z weteranami żeglugi odrzańskiej, koncerty i różne eventy kulturalne. Rejs prowadzimy dzięki wsparciu ze strony Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, samorządów, instytucji kultury miast nadodrzańskich i organizacji pozarządowych.

Przybliżyć pragniemy dziedzictwo kultury technicznej na Odrę nanizane, raz jeszcze podnieść potrzebę zwrotu miast nadodrzańskich ku rzece, odbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej Odrzańskiej Drogi Wodnej, niezbędnej dla odrodzenia żeglugi towarowej. Fundacja podnosić przy tym będzie, że zadań tych nie sposób realizować bez mocnego osadzenia programów z nimi związanych na gruncie kultury.

Więcej informacji i szczegółowy program: http://fomt.pl/index.php/projekty/aktualne/odrzanska-odyseja-2

Akademia Archeologii Przemysłowej 2017

mkidn 01 cmyk  logo FOMT przezroczyste

Zapraszamy do udziału w szkoleniu Wolontariatu dla dziedzictwa. Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prowadzić je będziemy od 17 – 26 lipca na zabytkowych statkach Muzeum Odry. Przewodzić nam będzie idea włączania istotnych składników dziedzictwa kultury technicznej w rytm współczesnego życia, zwłaszcza na polu edukacji i oświaty, turystyki, rekreacji, muzealnictwa technicznego. Wiele uwagi poświęcimy dziełom kultury technicznej Odrzańskiej Drogi Wodnej, a wolontariusze zyskają dodatkowe kwalifikacje – patenty sternika motorowodnego.

001. Opuszczamy awanport Szczytniki

Słuchacze (12) Akademii Archeologii Przemysłowej poznawać będą warsztat ochrony zabytków, uczyć się odczytywania informacji zawartej w dziele kultury technicznej, wejrzą w podstawy sztuki konserwacji zabytków, a spotykać się będą również z konfraternią kapitanów odrzańskich i reńskich i świadkami historii śródlądowych dróg wodnych Polski.

 

Załogę dziewcząt i chłopców, w wieku od 16 do 104 lat, mustrujemy do 30 czerwca (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na HP Nadbor).

Polacy – pionierzy lotnictwa 1846-1918

Dla uczczenia jubileuszu stulecia lotnictwa Wolnej Polski, Fundacja Otwartego Muzeum Techniki, poleca Państwa uwadze wyjątkowe dzieło, pracę znanego historyka lotnictwa Stanisława Januszewskiego, autora m. in Wynalazków lotniczych Polaków 1836-1918, Tajnych wynalazków lotniczych Rosja 1870-1917, monografii Witolda Jarkowskiego, inżyniera - aeronauty, 1875-1918.

Tym razem do rąk Państwa dotrze wyjątkowy słownik biograficzny Polaków czynnych na polu myśli lotniczej czasu jej narodzin. Sięgać będziemy nie tylko ku dorobkowi polskiego piśmiennictwa, także ku literaturze przedmiotu m.in. Rosji, Austrii, Francji, Niemiec, przede wszystkim zaś podstawę źródłową pracy stanowią materiały odkrywane w archiwach wojskowych, i nie tylko, zwłaszcza Rosji, Austrii, Francji, a także Centralnego Archiwum Wojskowego Polski.

Część pierwsza, pod tytułem „Polacy – pionierzy lotnictwa, 1846-1918” poda biogramy ok. 1300 Polaków („cywili”) czynnych na polu aeronautyki i lotnictwa w latach 1646-1918. Blisko 60% nazwisk po raz pierwszy pojawi się w historiografii lotnictwa polskiego. Część pierwszą opublikujemy do czerwca 2017 r. Część druga, pod tytułem „Lotnicy polscy na frontach Wielkiej Wojny 1914-1914” poda ok. 1000 biogramów Polaków służących w siłach powietrznych Ententy i państw Centralnych zmagających się na polach bitew Europy. Ukaże się w końcu roku 2017, odkrywając przed Wami ponad 500 nowych, niejednokrotnie zupełnie zapoznanych nazwisk i koleje losów ich bohaterów, z których wielu na ołtarzu Ojczyzny złożyło życie, w latach wojny polsko-bolszewickiej i wojen granicznych odrodzonej Rzeczypospolitej. Różnymi drogami powracali do kraju, łączyli siły, budując jego niepodległy byt. Obu tomom nadamy formatu bliskiego A-4, zapis prowadzić będziemy w dwu kolumnach, starając się ilustrować go unikatowymi niejednokrotnie fotografiami. Tom pierwszy i drugi liczyć będą łącznie ponad 1000 stronic, oprawnych w twarde, kolorowe okładki.

Do 30 kwietnia 2017 przyjmujemy wpłaty subskrypcji na oba tomy, łącznie w wysokości 200 zł, płatnych na konto Fundacji Otwartego Muzeum Techniki: BGŻ SA I/O Wrocław, nr 46 2030 0045 1110 0000 0398 0060. Wszyscy subskrybenci, osoby fizyczne, otrzymają egzemplarz książki. Na pierwszych jej stronach zostaną też wskazani jako mecenasi publikacji obu tomów. Podmioty prawne wskażemy o ile dokonają wpłaty rzędu 1000 zł. Przychody ze sprzedaży słownika przeznaczymy na działalność statutową Fundacji, prowadzoną na gruncie popularyzacji, promocji i ochrony dziedzictwa kultury technicznej Polski. Polecamy Państwu stronę internetową Fundacji (www.fomt.pl), na której znajdziecie wiele o niej informacji, także tych sięgających inicjatyw wydawniczych, a opublikowaliśmy ponad 70 książek z zakresu archeologii przemysłowej (ochrony zabytków techniki) i historii techniki, także lotnictwa. Zapraszamy do współpracy.

Do góry