All for Joomla All for Webmasters

mkidn 01 cmyk

 Przed nami kolejny rejs muzealną barką Irena po Odrze prowadzony w samorządowym roku Odry i w stulecie odzyskania Niepodległości. W tym roku odbędzie się on we wrześniu po Odrze skanalizowanej oraz kanale Gliwickim- na trasie Wrocław- Gliwice- Wrocław.

Naszym celem jest stymulowanie kreatywności i aktywizacja twórcza wielu grup społecznych, dzieci, młodzieży i seniorów, także niepełnosprawnych na polu ochrony dziedzictwa materialnego i duchowego Odry, przez szereg prowadzonych na barce, a także na lądzie warsztatów, spotkań, wystaw, projekcji filmowych, pokazów, gier terenowych i zabaw, koncertów muzyki, „wieczorów” poezji i literatury odrzańskiej. Na barce prowadzone będą też spotkania z weteranami żeglugi odrzańskiej, samorządowcami i animatorami kultury miast nadodrzańskich, ogniskowane wokół kwestii wiązanych z potrzebą ożywienia Odrzańskiej Drogi Wodnej. Szczegóły już wkrótce. 

010. Zachod soca nad Odr

Na barce Irena zamieszkała kaczka. Dowiedziała się, że obchodzimy XXV-lecie Fundacji oraz XX-lecie Muzeum Odry. Z niecierpliwością oczekujemy młodych.

0203

Na konferencję zarejestrowało się ponad 300 uczestników z 28 państw, delegacje państwowe, przedstawiciele organizacji międzynarodowych, pozarządowych, instytucji badawczych i biznesu.

Konferencji we wrocławskiej Hali Maxa Berga, towarzyszyła wystawa „Żegluga na Odrze” – fotografii Romana Hlawacza, artysty, który od 50 lat jest obecny w życiu kulturalnym Śląska Opolskiego. Jego Ojciec był pierwszym kapitanem portu Koźle po II wojnie światowej. A także prezentacje różnych instytucji, w tym Fundacji Otwartego Muzeum Techniki. Miłym akcentem była uroczysta kolacja na statku restauracyjnym „Wratislavia”. Ukoronowaniem Konferencji było podpisanie ministerialnej deklaracji na rzecz rozwoju śródlądowych dróg wodnych.

Ceremonii otwarcia dokonali: Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Olga Agayerova Sekretarz Wykonawczy Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, Magda Kopczyńska Przedstawiciel Komisarza Europejskiego ds. Transportu (Dyrektor ds. Transportu Wodnego Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej). Moderatorem sesji plenarnej był Andrey Vasiliev Zastępca Sekretarza Wykonawczego UNECE. Informacje o żeglownych śródlądowych drogach wodnych w poszukiwaniu wspólnych celów rozwoju, przedstawili ministrowie: Polski, Białorusi, Nigru, Portugalii, Chińskiej Republiki Ludowej, Federacji Rosyjskiej, Tajlandii, Ukrainy, Chorwacji.

Doświadczenia dorzeczy komisji rzecznych: Renu, Dunaju, Sawy, a także Indii i Nigerii omówiono na sesji I. Sesja II dotyczyła głównych międzynarodowych projektów i inwestycji w żeglugę śródlądową oraz roli biznesu w jej wspieraniu. Sesja III – przyszłości transportu wodnego śródlądowego, postępu technologicznego i innowacji. Sesja IV – pracy i edukacji w żegludze śródlądowej. Sesja V – roli transportu w zmniejszaniu emisji dwutlenku węgla, uwzględniając zmiany klimatyczne oraz osiąganie celów zrównoważonego rozwoju. Sesja VI – podnosiła problematykę ram i instrumentów prawnych.

To ważne wydarzenie jest efektem kilkuletnich działań podejmowanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, które służą rozwojowi dróg wodnych śródlądowych w Polsce w ramach korytarzy transportowych TEN-T.

 

Jest to pierwsze w Polsce tej rangi spotkanie w sprawie zaniedbywanej dotąd dziedziny gospodarki wodnej jak i gospodarki Polski w ogóle. Konferencja także wypromowała Wrocław – stolicę polskiej żeglugi śródlądowej, położonej w „sercu” Odrzańskiej Drogi Wodnej i międzynarodowej E-30.

W programie Konferencji zabrakło miejsca na zaznaczenie potrzeby szerokiej edukacji społecznej na rzecz promowania historii rozwoju i obecnego znaczenia transportu wodnego śródlądowego (np. roli organizacji pozarządowych i osób prywatnych w całej Europie). A także działań na rzecz konieczności retencjonowania wody na potrzeby rozwijanych dróg wodnych w Europie.

Ryszard Majewicz

k1

k3

UNECE – United Nations Economic Commission for Europe jest jedną z 5 komisji regionalnych Narodów Zjednoczonych. Jej siedziba mieści się w Genewie. Założona została w 1947 r. w celu wspierania współpracy gospodarczej między państwami członkowskimi. Jej głównym celem jest promocja ogólnoeuropejskiej integracji gospodarczej. Promuje zrównoważony rozwój oraz dobrobyt gospodarczy. Zajmuje się określaniem standardów, norm i konwencji ułatwiających współpracę w ramach regionu i z regionem Europejskim.

MGMiŻŚ - Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wraz z działającą w ramach ONZ Europejską Komisją Gospodarczą (UNECE) zorganizowało 18 i 19 kwietnia Konferencję „Żegluga Łączy Wrocław 2018”.

zegluga laczy

 

Do góry