All for Joomla All for Webmasters

FOMT logotyp

Książka pod red. S. Januszewskiego, powstała z okazji Polskiego Kongresu Górniczego 2007, zawiera 25 artykułów, uporządkowanych w trzech działach. Pierwszy mówi o górnictwie w procesie przemian techniki i kultury, o cywilizacyjnych aspektach dziejów górnictwa polskiego.

Czytaj więcej: Górnictwo w czasie, przestrzeni, kulturze, pod red. S. Januszewskiego, 2007

kariery lotnicze

Stanisław Januszewski przedstawia nieznany dorobek około 180 wynalazców polskich aktywnych na polu techniki lotniczej okresu pionierskiego. Składa się nań około 240 projektów statków powietrznych, ich elementów konstrukcyjnych, wyposażenia lub uzbrojenia, składanych w latach 1870-1917 rosyjskiemu Ministerstwu Wojny z propozycją podjęcia ich realizacji.

Czytaj więcej: Tajne Wynalazki Lotnicze Polaków, Rosja 1870-1917, S. Januszewski, 1998

Witold Jarkowski

W oparciu o studia prowadzone przez autorów (Stanisław Januszewski, Vadim Rostislavovitsch Mikheyev) w zbiorach rosyjskich, polskich, francuskich i niemieckich przedstawiono dorobek i wkład w rozwój techniki lotniczej inż. Witolda Jarkowskiego, 1875-1918, absolwenta petersburskiego Instytutu Technologicznego, jednego z pierwszych Europejczyków z tytułem inżyniera-aeronauty paryskiej Ecole Superieure Aeronautique (1911), syna Jana Jarkowskiego, 1844-1902, zapomnianego badacza wirników nośnych śmigłowca, który w Rosji zyskał miano „rosyjskiego Langley’a”.

Czytaj więcej: Witold Jarkowski [1875-1918], S. Januszewski, W. R. Mikheew, 2006

FOMT logotyp

17 grudnia 1903 r. – to symboliczna data w dziejach lotnictwa światowego. Lot braci Wright połączył przeszłość i przyszłość, zamykając epokę poszukiwań możliwości lotu – otworzył nową, opanowywania przez człowieka przestworzy. Podobnie, rangę symbolu zyskały narodziny polskiego lotnictwa wojskowego w 1918 r., znacząc tym i odrodzenie państwa polskiego i otwierając pole pracy na rzecz lotnictwa w kraju i dla kraju.

Czytaj więcej: Lotnictwo – Stulecie Przemiany, pod red. S. Januszewskiego, 2003

Architektura Dzierzoniowa XIX w

W polu widzenia Piotra Kmiecika znalazły się kształtujące obraz Dzierżoniowa dzieła sztuki budownictwa mieszkaniowego, publicznego i sakralnego, przemysłowego i tego związanego z infrastrukturą miejską.

 

 

 

 

 

 

Do góry