All for Joomla All for Webmasters

Statki parowe na polskich wodach śródlądowych, tom I Bocznokołowce, Marek A. Michalski, 2009

Statki parowe tom I

Wyjątkowa dla piśmiennictwa polskiego, oparta na gruntownych studiach archiwalnych, monografia wszystkich statków parowych, bocznokołowych (na rok 2009 planowane wydanie  t II – statki tylnokołowe i łańcuchowe oraz t III – statki śrubowe). Mowa o statkach eksploatowanych na rzekach i kanałach w historycznych i współczesnych granicach administracyjnych państwa polskiego. Praca zawiera obszerny wstęp, zarys rozwoju parowej żeglugi śródlądowej, procesów przemiany w technice budowy statków bocznokołowych.

Zasadniczą część kształtuje encyklopedyczny wręcz słownik poszczególnych statków, podający m.in. daty budowy jednostki, stocznię, nazwy (zmienne), armatorów, porty macierzyste, obszary eksploatacji jednostki i jej dzieje, modernizacje, przebudowy, charakterystyki techniczne etc. Mowa również o jednostkach objętych ochroną prawną – zabytkach techniki – o holowniku parowym „Nadbór”, o lodołamaczu „Kuna” i in., zwykle socjologicznie zdegradowanych i umykających uwadze środowisk zainteresowanych ochroną dziedzictwa śródlądowych dróg wodnych Polski. Autorem książki (ok. 350 stron, jest Marek A. Michalski, profesor Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, od wielu lat z benedyktyńską cierpliwością i pasją, odtwarzający dzieje konstrukcję poszczególnych statków parowych na Odrze, Wiśle, na rzekach i kanałach Polski.

 

 

 

Do góry