All for Joomla All for Webmasters

Górnictwo w czasie, przestrzeni, kulturze, pod red. S. Januszewskiego, 2007

FOMT logotyp

Książka pod red. S. Januszewskiego, powstała z okazji Polskiego Kongresu Górniczego 2007, zawiera 25 artykułów, uporządkowanych w trzech działach. Pierwszy mówi o górnictwie w procesie przemian techniki i kultury, o cywilizacyjnych aspektach dziejów górnictwa polskiego.

W części drugiej uwagę kierujemy ku problematyce archeologii przemysłowej, metodologii i źródłom tej nowej dyscypliny nauki, interpretacji materialnych dokumentów dziedzictwa, zabytkom techniki jako nośnikom informacji. Część trzecia poświęcona jest współczesnym nam procesom dezindustrializacji i roli jaką w ich kontekście przypisujemy ochronie tradycji i zabytków górnictwa polskiego.

Wśród autorów tej pozycji znajdujemy górników, historyków, archeologów, etnografów, muzealników. Prowadzą nas od przeszłości ku przyszłości, ku dziełom sztuki górniczej służącym dzisiaj poszukiwaniu nowych programów rozwoju społeczności historycznych zagłębi górniczych, ku społecznym i gospodarczym aspektom ochrony pomników techniki górniczej.

 

 

 

 

Do góry