All for Joomla All for Webmasters

Odrzańska Odyseja w centrach miast i na nadbrzeżach


W zmienionej formule „Odrzańskiej Odysei” chcielibyśmy, przy akceptacji władz miasta, prowadzić jednodniowe, nieodpłatne eventy (w godz. 10 00 -18 00 ), w których programie znajdą się:
- jedna z planszowych wystaw (do 10 plansz na sztalugach malarskich) „Dzieci Odry” oraz „Statek domem, żegluga matką” bądź „Wynalazcy Wielkiej Emigracji” 1832-1870” - w plenerze, w miejscu wskazanym przez miasto, np. w rynku lub innym, w którym panuje duży ruch, gwarantujący, że wystawy obejrzeć będzie mogło może nawet kilkuset mieszkańców miasta (komentuje weteran żeglugi odrzańskiej). W przypadku niepogody będziemy przesuwali termin imprezy, jednej ze szkół na 7 dni udostępnimy wystawę, wraz z kilkoma egz. katalogu/folderu)
- w pawilonie wystawowym (3 x 4 m) kiermasz książki o tematyce odrzańskiej, historii techniki i ochrony zabytków techniki (Fundacja wydała ok. 80 książek z tego zakresu)
- projekcję filmów o tematyce odrzańskiej na monitorze ustawionym przed pawilonem („Kapitańskie opowieści”, „Zimowisko” , Odrzańska Odyseja” i inne) oraz fotografii odrzańskiej prezentującej statki czasu pary i style życia załóg (wybranej z kolekcji Fundacji liczącej ok. 15.000 unikatowych fotografii z lat 1900 - 1970),
- Wirtualny spacer (monitor multimedialny) po statkach wrocławskiego Muzeum Odry (HP Nadbor, barka Irena, dźwig pływający Wróblin, pchacz Krab – 23 panoramy wnętrz statków, maszynowni, kotłowni, siłowni energetycznej, ładowni, kubryka, kajut załogi, kapitańskiej messy etc. (patrz: www.fomt.pl),
- warsztaty modelarskie i plastyczne dla dzieci przy 2-osobowych stolikach luźno ustawionych wokół wystawy i pawilonu prowadzone przez artystę plastyka, łączone z mini konkursem (nagrody książki bądź słodycze),przy barce
- multimedialną projekcję dziedzictwa cywilizacyjnego śródlądowych dróg wodnych Europy wpisanych na listę dziedzictwa światowego UNESCO (m.in. Canal du Midi, Kanał Elbląski, Mittelandkanal, Kanał Centralny w Belgii, kanały Sankt Petersburga i wysp Sołowieckich na m. Białym, osady przemysłowe pierwszej połowy XIX w, w Belgii, Czechach, Włoszech, inne dzieła kultury materialnej Belgii, Czech, Francji, Niemiec, Rosji, Rumunii, - 1,5-godzinny spacer z grupą 5-6 zgłoszonych osób szlakiem zabytków techniki miasta, połączony z warsztatem fotograficznym prowadzonym przez artystę fotografika (w ciągu dnia ok. 4 grup)
- Wszechnica Odrzańska, wykład o zabytkach techniki Odrzańskiej Drogi Wodnej, pod warunkiem udostępnienia przez miasto odpowiedniego,
bezpiecznego w czasie pandemii pomieszczenia, np. w miejscowym muzeum, ratuszu bądź domie kultury),
- stoisko nagłośnimy (muzyka szanty),
- przekażemy Wydziałowi Oświaty 5 dysków DVD z materiałem filmowym, prezentacjami multimedialnymi, odrzańskimi fotografiami, wirtualnym spacerem, oraz publikacjami traktującymi o dziedzictwie cywilizacyjnym Odry, z których mogliby korzystać nauczyciele. Ofiarujemy również kilka książek dla bibliotek szkolnych.

Działania chcemy prowadzić od 13 września do 15 października w: Raciborzu, Kędzierzynie-Koźlu, Krapkowicach, Opolu (27.09.), Brzegu, Oławie, Wrocławiu (12.09.) Brzegu Dolnym, Malczycach, Ścinawie, Głogowie, Bytomiu Odrzańskim, Nowej Soli, Krośnie Odrzańskim
Jeśli miasto będzie zainteresowane i dostarczy materiały promocyjne to możemy prowadzić ich nieodpłatną dystrybucję. Na stronach internetowych Fundacji zamieścimy informację o mecenacie miasta nad „Odrzańską Odyseją 2020” z linkiem do strony internetowej miasta.

Będziemy prosić by miasto zechciało opublikować program imprezy w lokalnych mediach i na stronie internetowej miasta i udostępniło nam przyłącze energii elektrycznej (220 V).

Termin działań prowadzonych w mieście ustalimy biorąc pod uwagę sugestie miasta. Jest oczywistym, że działania w związku z pandemią koronawirusa prowadzić będziemy w sposób zgodny z zasadami bezpieczeństwa.

2020 NCK dofinans interwencje rgb PION

Do góry