All for Joomla All for Webmasters

Międzynarodowa KONFERENCJA NAUKOWA 1

XV Międzynarodowy Warsztat Archeologii Przemysłowej

01W tym roku prowadziliśmy go w dwu sesjach. Pierwsza, pod patronatem Prezydenta m. Świdnicy Beaty Moskal-Słaniewskiej i Wiceprezesa – dyrektora Świdnickiej Rady Federacji SNT NOT Józefa Kostki odbyła się w Świdnicy w Domu Technika NOT, 15 listopada z udziałem uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych. Druga, pod patronatem Prezesa Oddziału Wałbrzyskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Krzysztofa Frąckowiaka, przy wsparciu Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia i Jana Jędrasika prowadzona była 16 listopada (piątek) w Sali konferencyjnej PWSK z udziałem studentów Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu i uczniów działającego przy niej Technikum Akademickiego.

W Świdnicy mówiono o wynalazczości Wielkiej Emigracji, 1831-1871 (Stanisław Januszewski i o Bolesławie Orlińskim, bohaterze przelotu Warszawa-Tokio-Warszawa w 1926 roku (Stanisław Błasiak).

W Wałbrzychu Ewa Łoposzko prezentowała liniowe, zabytkowe obiekty przemysłowe Śląska, Wacław Hepner przedstawił aparaturę służącą pomiarom i badaniom w technice samochodowej, Stanisław Januszewski wkład Stefana Drzewieckiego w żeglugę podwodną i powietrzną, Andrzej Olejko wkład Polaków w stworzenie sił Powietrznych Pakistanu, Jakub Marszałkiewicz wynalazki lotnicze II Rzeczpospolitej, a Marcin Marszałkiewicz, najmłodszy wolontariusz Fundacji Otwartego Muzeum Techniki pomysł transportowego drona. Maciej Wąs mówił o współpracy Związku Radzieckiego z Niemcami i o działalności zakładów Junkersa zbudowanych w Filiach pod Moskwą. Jak zwykle materiały konferencyjne wydano w zwartej formie 15 tomu Techniki w dziejach cywilizacji, nieodpłatnie przekazywanego szkołom Dolnego Śląska.

Imprezę zakończyło zwiedzanie Starej Kopalni, sztolni, łaźni górniczej i markowni, maszynowni szybu Julia i hali przetwornic.

 sw 15

sw 8

02

 

03

05

 

Do góry