All for Joomla All for Webmasters

Odrzańska Odyseja II - 2017

Więcej

Zostań mecenasem kultury

 

Więcej

Szkoła w mieście

Zajęcia dla dzieci i młodzieży

Więcej

Wesprzyj nas

Całość dochodu przeznaczamy na działania statutowe

Więcej

Wirtualny spacer

 po zabytkach Muzeum Odry FOMT

Więcej

Piątek Eufrozyna

foto Eufrozyna PiątekEufrozyna Piątek, dr nauk technicznych, inżynier, jest specjalistką w zakresie historii techniki, szczególnie śląskiego górnictwa kruszcowego i węglowego oraz ochrony zabytków techniki.

Po studiach w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na wydziale geologiczno-poszukiwawczym, związana była z dolnośląskim górnictwem węglowym w Wałbrzychu. Pracowała w Technikum Górniczym jako nauczycielka, została mianowana vice-dyrektorką szkoły. Następnie przeszła do pracy w dyrekcji Dolnośląskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego w Wałbrzychu, w charakterze inspektora technicznego. Kolejnym miejscem aktywności naukowej i zawodowej był Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej, gdzie uzyskała stopień doktora nauk technicznych i była adiunktem. Penetracja zasobów archiwalnych, badania terenowe oraz znajomość górniczych procesów produkcyjnych uzupełnione literaturą z zakresu prowadzonych prac, pozwoliły na sporządzenie pionierskich opracowań historii śląskiego górnictwa i hutnictwa oraz historii techniki rozwiniętej w tych działach. Poza Górno i Dolnośląskim górnictwem węgla kamiennego opracowała historię górnictwa kruszcowego, w rejonie Wałbrzycha, w Górach Sowich i Górach Kaczawskich (stare zagłębie miedziowe) oraz zachowane dziedzictwo krajobrazowe.

Opisując historię górnictwa podkreśla znaczenie postępu technicznego dla rozwoju tej branży przemysłu, rozwoju cywilizacyjnego i stosunków międzyludzkich oraz ukształtowanie się etosu i specyficznych tradycji górniczych, nie spotykanych w innych przemysłach i zawodach. Wiele miejsca poświęca potrzebie zachowania i ochrony zabytków budownictwa i techniki. Za aktywne działania w tej dziedzinie otrzymała srebrną i złotą odznakę. Za Opiekę nad Zabytkami przyznaną przez ministra kultury. W Wałbrzyskim Towarzystwie Kultury była redaktorem rocznika pt. Kronika Wałbrzyska, mającego charakter periodyku naukowego, w latach 1979-1999 ukazało się 11 tomów.

Jest autorką i współautorką około 160 prac publikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych (Austria, Belgia, Czechy, Niemcy). Aktywnie uczestniczyła w kilkunastu międzynarodowych konferencjach, gdzie jej wystąpienia zyskały uznanie. Współpracuje z Fundacją Otwartego Muzeum Techniki od chwili jej powołania. W latach 1993-2004 była rzeczoznawcą ministra kultury i dziedzictwa narodowego w specjalności zabytki techniki – górnictwo, hutnictwo i elektroenergetyka.

Jest członkiem Polskiego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage). Wchodzi w skład Rady Naukowej Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wstecz

Do góry