PW Świątniki

Zapraszamy Państwa serdecznie do "internetowej" wędrówki po zabytkach techniki.
Będzie to wędrówka niezwykła, bowiem powiedzie nas ona po miejscach często pomijanych w "popularnych" przewodnikach turystycznych.

ZW Na Grobli

Podążymy szlakiem wież ciśnień, śluz, jazów, elektrowni, mostów i innych obiektów ciekawych nie tylko dla badacza,
ale też zwykłego turysty. Poznamy kreślone historią ludzkiej myśli dzieje zaopatrzenia miasta w wodę i energię elektryczną.
Spojrzymy na Wrocław jako na miasto "Wielkiej Rzeki" - Odry, z jego portami, śluzami i stopniami wodnymi.

Wrocławskie zabytki techniki to często obiekty unikatowe w skali europejskiej.
Niech za przykład posłuży nam tylko wodociągowa wieża ciśnień "Na Grobli"
- jedno z najbardziej monumentalnych dzieł techniki wodociągowej, jakie powstały w XIX w. w Europie. HP Nadbór

We Wrocławiu znajdziemy też HP "Nadbór" - jedyny w Polsce śródlądowy statek parowy zachowany w stanie bliskim pierwotnemu
(oryginalny silnik parowy, kotłownia, układ sterowania, sterówka, wyposażenie, dobry kadłub).


Mamy nadzieję, że zachęciliśmy Państwa do obejrzenia naszej witryny oraz, że czasu spędzonego z nami nie uznają Państwo za stracony.

Fundacja Otwartego Muzeum Techniki   
Biuro Studiów i Dokumentacji Zabytków Techniki