All for Joomla All for Webmasters

Międzynarodowa KONFERENCJA NAUKOWA 1

Kultura skrzydłami pisana

Warsztaty, laboratoria obszarów cywilizacyjnych, gry i zabawy terenowe, festyny prowadzone w małych osadach znaczonych lotniczą aktywnością, kształtować będą świadomość wartości lotniczego dziedzictwa dla współczesnych, obcowanie z którym stanowić może czynnik kulturotwórczy. Owoce projektu (lotnicze szlaki turystyczne i ścieżki dydaktyczne, zapis relacji świadków historii) przybliżą jego uczestnikom wartości narodowe i ponadnarodowe Dolnego Śląska - kolebki szybownictwa światowego.

Do góry