All for Joomla All for Webmasters

Kapitańskie opowieści II

mkidn 01 cmyklogo FOMT przezroczyste

"Kapitańskie opowieści" to propozycja spotkania z dziedzictwem kulturowym, materialnym i niematerialnym, Odrzańskiej Drogi Wodnej, dzięki wsparciu ze strony programu Edukacja Kulturalna MKiDN, realizowana drogą atrakcyjnych warsztatów i lekcji muzealnych, także studiów terenowych prowadzonych od czerwca do grudnia 2017 z udziałem animatorów kultury, artystów i weteranów żeglugi śródlądowej. Towarzyszyć temu będą eventy kulturalne, m.in. wystawa przywołująca style życia załóg statków i opowieści kapitanów odrzańskich. Znamiennym dla proponowanych działań będą ich skutki trwałe w formie zapisu (także elektronicznego) wspomnień kilkunastu emerytowanych kapitanów żeglugi odrzańskiej i utrwalenia związanej z ich pracą dokumentacji, także w formie atrakcyjnych etiud filmowych, powodowane wzrostem kompetencji młodzieży szkolnej, twórców filmów i relacji weteranów żeglugi odrzańskiej. Zapraszamy do udziału w realizacji tego projektu młodzież szkół średnich.

Do góry