All for Joomla All for Webmasters

Inzynieria wodna

Inżynieria wodna jest pierwszą pozycją z serii wydawniczej „Zabytki przemysłu i techniki w Polsce”. Publikujemy w niej wybrane prace dyplomowe studentów Podyplomowego Studium Archeologii Przemysłowej, prowadzonego przez Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej oraz Fundację Otwartego Muzeum Techniki. Autorzy tych prac, bogato ilustrowanych zdjęciami i kopiami starych planów i map, przedstawiają cenne zabytki hydrotechniczne w Polsce,…

Czytaj więcej: Inżynieria Wodna, pod red. S. Januszewskiego, 2000

Kanal ostrodzko elblaski

Kanał Ostródzko – Elbląski postrzegamy zwykle przez pryzmat pochylni – budowli pionierskich i unikatowych w skali światowego budownictwa hydrotechnicznego. Stanisław Januszewski, Leszek Budych, Władysław Marian Telus, Roman Klim i Andrzej Wilk prowadzą czytelnika również ku śluzom i jazom, mostom, bramom ochronnym, technologiom wykonywania przekopów, nasypów, uszczelnień i ubezpieczania skarp, sposobom prowadzenia kanału w terenie i problemom zasilania go w wodę – zabytkom techniki przesądzającym o randze kanału… 

Czytaj więcej: Kanał Ostródzko – Elbląski, pod red. S. Januszewskiego, 2001

Mosty wyd 1

Wzniesione wokół nas mosty kryją w sobie informacje o dziejach techniki i procesach jej przemiany, o relacjach między człowiekiem, przestrzenią, przyrodą i techniką. Wiedza ta ma walory poznawcze i dydaktyczne, ale również utylitarne – może być pomocna w utrzymaniu i eksploatacji mostów – tych zabytkowych, istotnych dla dorobku technicznego Europy i tych – wydawałoby się – zwyczajnych, ale znaczących dla krajobrazów kulturowych Polski. Autorzy przedstawiają najstarsze polskie mosty: kamienne, żeliwne, stalowe, żelbetowe i z betonu sprężonego.

Czytaj więcej: Mosty, pod red. J. Biliszczuka i S. Januszewskiego, wyd. 1, 2001

Mosty wyd 2

Na obszarze Polski wybudowano na przestrzeni wieków wiele mostów, stanowiących kolejne ogniwa w rozwoju inżynierii.

Czytaj więcej: Mosty, pod red. J. Biliszczuka i S. Januszewskiego, wyd. 2, 2007

Odra czasu nadbora

Stanisław Januszewski, Władysław Marian Telus i Mieczysław Wróblewski rekonstruują dzieje holenderskich holowników odrzańskich – tzw. małych i dużych „holendrów”, zbudowanych w 1948-1949 r. w stoczniach holenderskich dla Odry. Prowadzą nas ku programom ochrony zabytkowego holownika parowego „Nadbór” – jedynego statku śródlądowego w Polsce, który utrzymał oryginalny silnik parowy, kotłownie, bogate wyposażenie pokładu, dobry kadłub.

Czytaj więcej: Odra Czasu Nadbora, pod red. S. Januszewskiego, 2001
Do góry