All for Joomla All for Webmasters

pomniki dziedzictwa

Mówimy nie tyle o maszynie, o statku powietrznym, co o wielorakich relacjach wykształconych w toku eksploatacji samolotu, szybowca, czy śmigłowca na polu kultury. Związek techniki z człowiekiem wykształcił kształt współczesnej cywilizacji, tym bardziej więc warto przyglądać się i stałej refleksji kulturowe fenomeny rozwoju myśli lotniczej poddawać.  One to stanowią istotę dziedzictwa, one prowadzą nas ku przyszłości. Podnosimy wartości kulturowe materialnego dokumentu dziedzictwa lotniczego.

Czytaj więcej: Pomniki dziedzictwa lotniczego Polski, pod red. S. Januszewskiego, 2013

technika w dziejach t9Zamieszczamy tutaj garść studiów przygotowanych na X Międzynarodowy Warsztat Archeologii Przemysłowej, w roku 2013 prowadzony w zabytkowym młynie motorowy w Niegowie k/Wyszkowa. Autorzy prowadzą nas ku dziejom i zabytkom górnictwa, gazownictwa, lotnictwa, porcelany śląskiej, ciągników rolniczych, Wojennej Drogi Gruzińskiej, Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego w Redeczu Krukowym i Muzeum Odry FOMT we Wrocławiu.

 

 

 

 

 

 

Zabytek techniki

Pozycję tę rozpoczyna szkic traktujący o archeologii przemysłowej, nowej, rozwijającej się od 50 lat dyscyplinie nauki interpretującej dziedzictwo kultury technicznej czasu rewolucji przemysłowej. Uznano to za ważne z tego powodu, że decyzje ochrony zabytku zawsze muszą znajdować oparcie w ustaleniach nauki. Dalej w kilku szkicach autor wskazuje na walory dzieła kultury technicznej jako komponenta kultury i źródło wszechstronnej informacji sięgającej złożonej relacji człowieka – środowiska – techniki. Tezy tej partii ilustruje przywołując dzieła sztuki górniczej, sztuki budownictwa żelbetowego, budownictwa lądowego i wodnego.

Czytaj więcej: Zabytek Techniki, S. Januszewski, 2011

Silownie wodne

Autor prowadzi ku dziełom kultury technicznej od lat wyłączonym z ruchu, ku reliktom budowli wodnych, jazów, śluz wpustowych, młynówek, murowanych z kamienia komór kół wodnych, drewnianych, zrujnowanych łotoków. Otwiera przed czytelnikiem wrota młynów i tartaków, od 20-25 lat zamkniętych na cztery spusty.

Czytaj więcej: Siłownie wodne między Białką, Dunajcem i Kamienicą, S. Januszewski, 2011

Technika tom 8Międzynarodowy Warsztat Naukowy Studentów/Międzynarodowy Warsztat Archeologii Przemysłowej zrodziła w 2004 r. inicjatywa Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego Politechniki Wrocławskiej „Ochrony zabytków techniki HP Nadbor”. Adresowany jest do studentów i doktorantów uczelni Polski i Europy. Kształtować ma płaszczyznę wymiany doświadczeń i współpracy studenckiego ruchu naukowego na polu historii techniki, ochrony dziedzictwa kultury technicznej i turystyki industrialnej.

Czytaj więcej: Technika w Dziejach Cywilizacji, pod red. S. Januszewskiego, 2004-2012
Do góry