All for Joomla All for Webmasters

okladka kultura

 70 lat temu na Dolnym Śląsku pojawiły się polskie skrzydła. 2 sierpnia 1945 r. Władysław Dziergas wykonał w Jeżowie Sudeckim pierwszy lot, 18-23 listopada Jeżów gościł uczestników I Ogólnopolskiej Konferencji Szybowcowej, Tzw. Sejmik Szybowników na wiele lat wytyczył kierunki rozwoju sportów lotniczych i modelarstwa lotnicznego w Polsce.

 

 

 

pionierzy Fundacja Otwartego Muzeum Techniki zamierza wydać słownik Polaków, pionierów lotnictwa, pracę Stanisława Januszewskiego, autora m.in. Wynalazków lotniczych Polaków 1836-1918, Tajnych wynalazków lotniczych Rosja 1870-1917, monografii Witolda Jarkowskiego, inżyniera – aeronauty, 1875-1918.

Słownik będzie dwuczęściowy, część druga, publikowana będzie w 2017 r. Obejmie ok. 700 Polaków walczących w siłach powietrznych państw Ententy i Centralnych, znacząco więcej od znanych historiografii polskiej.

Część pierwsza, pod roboczym tytułem „Polacy – pionierzy lotnictwa, 1846-1918” poda biogramy ok. 1300 Polaków („cywili”) czynnych na polu aeronautyki i lotnictwa w latach 1646-1918. Blisko 70% nazwisk po raz pierwszy pojawi się w piśmiennictwie polskim. Słownik wydamy w dwu tomach w drugiej połowie roku 2016.

Do 30 lipca 2016 przyjmujemy wpłaty subskrypcji na część pierwszą, w wysokości 150 zł. płatne na konto Fundacji: BGŻ SA I/O Wrocław, nr 46 2030 0045 1110 0000 0398 0060. Wszyscy subskrybenci otrzymają egzemplarz książki. Na pierwszych jej stronach zostaną też wskazani. Zapraszamy do współpracy.

 

 

 

2Opowiadając o dziejach wojskowego zespołu pilotażowego „Romb” stworzonego przez mjr pil. Władysława Hermaszewskiego (1928 – 2002) i działającego we Wrocławiu w latach 1958 – 1963 Andrzej Paściak czerpie ze źródeł wojskowych, prasy wojskowej i cy-wilnej, a przede wszystkim ze wspomnień i relacji świadków historii, pilotów i bohaterów zespołu akrobacji lotniczej uprawianej na bojowych samolotach odrzutowych.

Czytaj więcej: Wrocławski wojskowy zespół pilotażowy 1958-1963, Andrzej Paściak, Wrocław 2015

Technika okladkaW 11 tomie zamieszczamy materiały prezentowane na sesjach świdnickiej i niegowskiej XII Międzynarodowego Warsztatu Archeologii Przemysłowej, prowadzonych 22-23 maja i 11-12 września 2015 r. Autorzy prowadzą czytelnika w sztukę budowy i eksploatacji piecy wentylacyjnych w śląskich kopalniach węgla kamiennego, ku górnośląskim dziełom Hansa Poelziga, ku problemom ochrony i zabezpieczenia podziemnych wyrobisk pod kątem ich adaptacji do celów turystycznych, ku zabytkom systemu kanalizacji Warszawy przełomu XIX/XX w.

Czytaj więcej: Technika w dziejach cywilizacji, red. S. Januszewski, Wrocław 2015 tom. 11

4Tom 3 studiów zawiera prace prezentowane w 2014 roku na spotkaniach Dolnośląskiej Akademii Lotniczej prowadzonej przy Fundacji Otwartego Muzeum Techniki, z udziałem Klubu Lotników LOTECZKA, Jeleniogórskiego i Wrocławskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Zdecydowaliśmy, że w publikacji zwartej tych prac utrzymamy ich porządek zgodny z harmonogramem spotkań, na których były prezentowane. Jest ich ledwie 12.

Czytaj więcej: Dolnośląska Akademia Lotnicza, red. S. Januszewski, Wrocław 2015
Do góry