All for Joomla All for Webmasters

Zabytki techniki Odrzańskiej Drogi Wodnej

p1070586Zabytki techniki Odrzańskiej Drogi Wodnej, FOMT, Wrocław 2016

Piórkiem i tuszem utrwaliliśmy kilkadziesiąt dzieł kultury technicznej, na Odrę nanizanych. Prowadzą one ku procesom przemiany nad Odrą się dokonującej. W toku dziejów rzeka – twór przyrody – zyskała rangi dobra kultury.

Prezentujemy 12 dzieł wybranych, śluz, budowli i magazynów portowych, elektrowni i młynów wodnych, wodociągów z rzeki czerpiących, mostów. Nie wyczerpują bogatego katalogu budowli hydrotechnicznych Odrzańskiej Drogi Wodnej, przemysłu czy też jednostek pływających. Wystarczająco jednak zwracają uwagę na interakcję dokonującą się na linii człowiek – rzeka, na kulturotwórczą rolę Odry, co stanowić winno wystarczającą przesłankę dla modernizacji drogi wodnej i odbudowy żeglugi towarowej, zawsze jednak zasadzonej na szacunku dla kultury i dziedzictwa, znajdującej miejsce dla ochrony pomników, które z Odry czynią ikonę dziedzictwa wspólnego europejskiemu kręgowi kulturowemu.

Do góry