All for Joomla All for Webmasters

Odrzańska Odyseja II - 2017

Więcej

Szkoła w mieście

Zajęcia dla dzieci i młodzieży

Więcej

Wesprzyj nas

Całość dochodu przeznaczamy na działania statutowe

Więcej

Przekaż nam 1%

Więcej

Wirtualny spacer

 po zabytkach Muzeum Odry FOMT

Więcej

Przez trzy tygodnie (19 maja – 7 czerwca 2017) zabytkowa barka Muzeum Odry „Irena” zaprasza na warsztaty, lekcje muzealne, projekcje filmowe, wystawy, inscenizacje teatralne, spotkania z weteranami żeglugi odrzańskiej, koncerty i różne eventy kulturalne. Rejs prowadzimy dzięki wsparciu ze strony Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, samorządów, instytucji kultury miast nadodrzańskich i organizacji pozarządowych.

Przybliżyć pragniemy dziedzictwo kultury technicznej na Odrę nanizane, raz jeszcze podnieść potrzebę zwrotu miast nadodrzańskich ku rzece, odbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej Odrzańskiej Drogi Wodnej, niezbędnej dla odrodzenia żeglugi towarowej. Fundacja podnosić przy tym będzie, że zadań tych nie sposób realizować bez mocnego osadzenia programów z nimi związanych na gruncie kultury.

Więcej informacji i szczegółowy program: http://fomt.pl/index.php/projekty/aktualne/odrzanska-odyseja-2

Do góry