All for Joomla All for Webmasters

Międzynarodowa KONFERENCJA NAUKOWA 1

Spotkanie zarządu FOMT z ministrem Jerzym Materną

 W dniu 30 stycznia 2018 minister Jerzy Materna przyjął członków zarządu Fundacji w osobach przewodniczącego zarządu prof. Stanisława Januszewskiego i wiceprzewodniczącego Mariusza Gaja. Z zainteresowaniem wysłuchał relacji o pracach Fundacji, działalności Muzeum Odry i planach odbudowy napędu własnego holownika parowego Nadbor celem m.in. rejsu do Rotterdamu i Gorinchem, kolebki statków serii holenderskiej. Zadeklarował pomoc Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na rzecz wspierania działalności statutowej Fundacji.

Do góry